กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประธานเปิดงาน The 1st Thai-Japan EV Strategic Workshop (T.T.V)

ประธานเปิดงาน The 1st Thai-Japan EV Strategic Workshop (T.T.V)

พิมพ์ PDF

 

    วันนี้ (15 พฤษภาคม 2558) เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง รถพลังงานไฟฟ้า พร้อมด้วยนายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตัวแทนภาครัฐในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากบริษัท Fomm ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการสัมมนาฯดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ได้มีการสาธิตวิธีการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ ดร.พิเชฐ ทดลองขับรถพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก พัฒนาโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TNI ร่วมกับบริษัท Fomm coparatin จัดแสดงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่12-19 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร c ชั้น1 สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น


     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานทางการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาค และมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตามสิ่งที่รัฐบาลต้องการคือการวิจัยและการพัฒนาในการสร้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ และในปี พ.ศ. 2558 จะมีการนำร่องโดยการคัดเลือกประเภทของรถไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยการร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และที่สำคัญคือความร่วมมือกับต่างประเทศในการผลิตรถไฟฟ้า เพื่อเปิดช่องทางให้ประเทศไทยได้มีการโอกาสเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถในองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญของรถไฟฟ้า อาทิเช่นเรื่องแบตเตอรี่ โครงสร้างพื้นฐาน มอเตอร์ และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถไฟฟ้า 


     รศ.ดร.สุจริต กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่น  ทั้งนี้ในอนาคตสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในด้านกำลังคน การฝึกอบรม ในด้านการผลิต การบริการหลังการขายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งในแถบอาเซียนและในทวีปยุโรป

         บริษัท Fomm จำกัด ได้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จากแนวคิดใหม่สู่โลก และดำเนินการพัฒนาไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้า 4 ที่นั่งเป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก มีระบบการทำงานด้วยฟังก์ชั่นใหม่ในยามฉุกเฉิน รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยการลอยน้ำเมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม และสามารถใช้งานได้มากสุด 150 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการขับในพื้นที่กว้างของอาคารอุตสาหกรรม หรือโรงเรียน และมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก


ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ ,นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป