กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558

พิมพ์ PDF

 

  

    วันนี้ (12 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ด้วยการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. การเผยแพร่ประเด็นชวนคิดในเชิงพัฒนาและปฏิรูปงานด้าน วทน. โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานคณะทำงาน และ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         

     การประชุมดังกล่าว ผช.รมต.วท.  ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดของ วท. ใส่ชื่อกระทรวงขึ้นก่อนทุกครั้งตามด้วยชื่อหน่วยงาน ในการนำเสนอข่าว และให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท.ดำเนินการคัดเลือกข่าว/กิจกรรมสำคัญของหน่วยงานในสังกัด วท.ส่งให้ ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลางหน่วยงานละ 4 ข่าว /เดือน หรือ สัปดาห์ละ 1ครั้ง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำข่าว/ประชาสัมพันธ์ของ วท. ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลสรุปการแถลงข่าวผลงานรัฐบาลในรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ของท่าน รมว.วท. นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงข้อสั่งการท่าน รมว.วท. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการชี้แจงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน การจัดทำแผน Open House และการจัดช่องทางผลิตและเผยแพร่คลิปข่าวต่างๆ เป็นต้น

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป