ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558

พิมพ์

 

  

    วันนี้ (12 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้าน วทน. ด้วยการเผยแพร่ประเด็นข่าวสารด้าน วทน. การเผยแพร่ประเด็นชวนคิดในเชิงพัฒนาและปฏิรูปงานด้าน วทน. โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าร่วมประชุมหารือ พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานคณะทำงาน และ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         

     การประชุมดังกล่าว ผช.รมต.วท.  ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดของ วท. ใส่ชื่อกระทรวงขึ้นก่อนทุกครั้งตามด้วยชื่อหน่วยงาน ในการนำเสนอข่าว และให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท.ดำเนินการคัดเลือกข่าว/กิจกรรมสำคัญของหน่วยงานในสังกัด วท.ส่งให้ ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลางหน่วยงานละ 4 ข่าว /เดือน หรือ สัปดาห์ละ 1ครั้ง  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำข่าว/ประชาสัมพันธ์ของ วท. ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลสรุปการแถลงข่าวผลงานรัฐบาลในรอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ของท่าน รมว.วท. นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงข้อสั่งการท่าน รมว.วท. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องการชี้แจงข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน การจัดทำแผน Open House และการจัดช่องทางผลิตและเผยแพร่คลิปข่าวต่างๆ เป็นต้น

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand 

 

 

Tags ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์