กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ร่วมงานเลี้ยงบรรยายพิเศษการจัดงานสัมมนาวิชาการ PEET 2015 ก่อนมีการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016

ร่วมงานเลี้ยงบรรยายพิเศษการจัดงานสัมมนาวิชาการ PEET 2015 ก่อนมีการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016

พิมพ์ PDF

 

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น. ที่ ห้องจูเนียร์บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลลิเนียม สุขุมวิท ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ Special Talk : Planting and growing entrepreneurial Universities ในโอกาสที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ 9 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ร่วมกันยื่นประมูลสิทธิและเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 จากสมาคมนักบริหารจัดการเทคโนโลยีแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of University Technology Managers, AUTM เมื่อเดือนตุลาคม 2556 และขณะนี้สมาคม AUTM ได้ตอบรับและยืนยันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016

 

         AUTM Asia เป็นโครงการนำร่อง 3  ปีตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารของ AUTM มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแพลตฟอร์มในภูมิภาคสำหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทวีปที่แตกต่างกัน

        จากการเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  คณะผู้บริหาร AUTM ได้เสนอให้ประเทศไทยจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ก่อนจะมีการประชุมนานาชาติ AUTM Asia จึงกำหนดจัดสัมมนาวิชาการหลักสูตร Policy and Ecosystem Education Training Program (PEET) 2015 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรมของประเทศ ก่อนการจัดงาน AUTM Asia 2016 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีมาเป็นวิทยากร และมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวนกว่า 100 ท่าน เข้าร่วมงาน ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ( 11-12 May 2015)

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุมระดมความคิด 10 สมาชิกอาเซียน สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯร่วมกัน!
» กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าปฏิรูปกลไกบริหารจัดการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป