กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติร่วมทีมฉุกเฉินแห่งชาติช่วยเนปาล

ก.วิทย์ฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติร่วมทีมฉุกเฉินแห่งชาติช่วยเนปาล

พิมพ์ PDF


 
    จากการเกิดโศกนาฎกรรมสุดสะเทือนใจ ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.8 แมกนิจูดที่ประเทศเนปาล คร่าชีวิตประชาชนและนักท่องเที่ยวหลายพันคน นับเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นบนแผ่นดินเนปาลในรอบ 80 ปี ยังความสูญเสียอย่างเหลือคณานับและมิอาจประเมินค่าได้ในเบื้องต้น ซึ่งนานาชาติรวมทั้งองค์กรเอกชน คณะบุคคล ได้เร่งระดมให้ความช่วยเหลือชาวเนปาลกันอย่างท่วมท้น 
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ก็ได้มอบภาพที่บันทึกภาพบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลด้วยดาวเทียมไทยโชต เพื่อดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ก่อนและหลัง โดยได้มอบให้กับองค์การสหประชาชาติในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับประเทศสมาชิกในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งประเทศเนปาลเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกด้วย และได้ทำการมอบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

     ล่าสุด สทอภ. ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อทำงานกับ ทีมคณะแพทย์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ร่วมปฏิบัติการแพทย์ในภาวะสาธารณภัยในประเทศเนปาล ด้วยการสนับสนุนแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การค้นหา การเข้าถึง เป็นต้น ระหว่างวันที่ 10-23 พ.ค. 2558 ณ ประเทศเนปาล โดยออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 10.15 น. ตามเวลาในประเทศไทย
ข้อมูลข่าวโดย : ทีมโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เผยแพร่ข่าว : ชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป