กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. ยุติพิสูจน์บ้านไฟไหม้ หลักฐานวิทยาศาสตร์ยันไม่พบสาเหตุการก่อตัวของสารไวไฟ

วท. ยุติพิสูจน์บ้านไฟไหม้ หลักฐานวิทยาศาสตร์ยันไม่พบสาเหตุการก่อตัวของสารไวไฟ

พิมพ์ PDF

 

      รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 กรณีที่ไฟไหม้ปริศนาบ้านที่จังหวัดพัทลุง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พิสูจน์ทราบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ 2 ทีม แบบ Double Check เป็นเหตุผลให้สรุปได้แล้วว่า ไม่พบสาเหตุพฤติกรรมที่จะบ่งชี้ได้ว่า จะมีสารที่ก่อให้เกิดประกายไฟลุกไหม้ด้วยตนเอง  ทั้งนี้เจ้าของบ้านพึงพอใจพร้อมขอบคุณหน่วยงานที่ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล เพื่อค้นหาความจริงดังกล่าว
 

 

 

ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป