กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สทอภ. ร่วมกับ องค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติและฝรั่งเศส ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

สทอภ. ร่วมกับ องค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติและฝรั่งเศส ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

พิมพ์ PDF

 

         วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม Letter of Intent Signing Ceremony Between GISTDA and CNES on “Research and Development in the Space field.” ระหว่าง ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กับ นายฌอง-อีฟ เลอกาลล์ ผู้อำนวยการองค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส หรือ CNES เพื่อหารือและตกลงกันในการร่วมมือศึกาและวิจัยด้านอวกาศ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

 

 

          ความตกลงระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กับ องค์การศึกษาวิจัยอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส หรือ CNES เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมมือศึกษาและวิจัยด้านอวกาศ ดังนี้

          1. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา ORFEO Tool Box เป็นโปรแกรมเปิด (open source) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย CNES สำหรับใช้ในการผสม (fusion) ข้อมูลภาพดาวเทียมเชิงแสง (optical) และดาวเทียมเรดาร์ โดยในเบื้องต้นจะเป็นภาพดาวเทียมเชิงแสง (SPOT/Pleiades) กับภาพดาวเทียมเรดาร์ (Terra SAR X/Cosmo Skymed) มีวัตถุประสงค์ คือ

                       - เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักวิจัยไทยในการใช้งาน ORFEO Tool Box

                   - เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนา algorithm ให้สามารถรองรับการจับคู่ข้อมูลภาพดาวเทียมไทยโชตกับข้อมูลดาวเทียมระบบเรดาร์ที่ใช้งานเดิม

          2. กิจกรรม Calibration of THEOS Sensor เป็นการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบค่า Absolute Radiometric Grain ด้วยการสอบเทียบเชิงคลื่นของข้อมูลดาวเทียมไทยโชต โดยการวิเคราะห์บนฐานข้อมูลของ CNES มีวัตถุประสงค์คือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้นักวิจัยไทย และเพื่อหาค่า Absolute Radiometric Gain สำหรับใช้การปรับปรุระบบถ่ายภาพของดาวเทียมไทยโชตให้มีความถูกต้องเชิงแสงที่ดีขึ้น

 

 

          3. กิจกรรมจัดฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร โดย CNES เสนอการจัดฝึกอบรมขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้

                   - การฝึกอบรมใช้งาน Multi-sensor Earth Observation data (optical and radar) ฟืก ORFEO Box Tool on Agriculture Applications ซึ่งเป็นการจัดอบรมโย CNES และ CESBIO

 

                   - การร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้งานดาวเทียมสำหรับการบริหารจัดการการเกษตร ได้แก่ Crop type mapping, vegetation status monitoring, biophysical variables retrieval, coupling with crop and water balance models เป็นต้น ซึ่ง CNES เสนอช่วงเวลาจัดในช่วงปลายปี 2558

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สป.วท.  โทร. 02 333 3901

 

ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพและวีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป