กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัด ก.วิทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีไฟไหม้ปริศนาพัทลุง

ปลัด ก.วิทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีไฟไหม้ปริศนาพัทลุง

พิมพ์ PDF

 

 

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ถึงความคืบหน้าการค้นหาคำตอบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากปรากฏการ “ไฟไหม้ปริศนา จ.พัทลุง” โดยกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งทีมนักวิจัยลงพื้นที่ จำนวน 2 ทีมแยกเป็นอิสระ เพื่อทำการตรวจสอบแบบ Double Check โดยทีมแรกเป็นทีมนักวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รวมถึงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยได้นำเครื่องมือไปตรวจวิเคราะห์สถานที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย (1) Portable XRF วิเคราะห์หาธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสาร Self-ignition (2) เครื่องมือเก็บ Particle ในอากาศโดยเพื่อนำกลับมาวิเคราะห์หาธาตุที่ติดไฟเอง ด้วยเทคนิค X-ray fluorescence  และ (3) Gas Detection Solution (ส่วนใหญ่ใช้ในท่อส่งน้ำมันหรือส่งแก๊ส) เพื่อตรวจเช็คสารไวไฟ บริเวณที่นอน และกองผ้าที่เคยเกิดไฟไหม้ ทั้งนี้ จากรายงานของทีมนักวิจัยทีมแรก ปรากฏว่าไม่พบธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารที่ติดไฟเอง (Self-ignition) บริเวณพื้นบ้านและผนังบ้าน แต่พบธาตุแม็กนีเซียม และซัลเฟต บริเวณห้องนอน พร้อมทั้งมีการร้องเตือนของเครื่องมือของเครื่องตรวจเช็คสารไวไฟ  แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นสารไวไฟชนิดใด ทำให้จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

 

   

   หลังจากนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ประสานทีมที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่ทำงานในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกันบริเวณพื้นที่รอบบ้านที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้มีคนเข้าออกพลุกพล่าน มีการตั้งกล้องวงจรปิด 11 จุด ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อสังเกตการณ์และวิเคราะห์เปลวไฟว่าเกิดจากสารตั้งต้นตัวใด ใช้เครื่องมือตรวจจับแก๊ส พร้อมเก็บวัตถุที่เคยเกิดไฟไหม้นำไปตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีประเภท Oxidant ตรวจจับแก๊ส ทั้งในบ้านและรอบนอกตัวบ้าน พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องตรวจวัดความร้อน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างทางธรณีวิทยาโดยตรวจสอบประจุไฟฟ้า และติดตั้งกล้องวัดอุณหภูมิ ความชื้นและรังสี 8 ตัว เพื่อวัดค่าที่เกิดขึ้นบริเวณบ้าน 

 
รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นจากการ Monitor ของมหาวิทยาลัยทักษิณยังไม่พบเหตุการณ์ ไฟลุกไหม้ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด แต่ข้อมูลจากเครื่องวัดความร้อน พบว่ามีแก๊สไวไฟอยู่แต่ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นแก๊สชนิดใด  ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังรอรายงานสรุปจากมหาวิทยาลัยทักษิณอีกครั้ง ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  
 

 

     จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เน้นย้ำว่าเพื่อไม่ให้ประชาชนคนไทย หรือสังคมไทยมีความคิดโอนเอียงไปในทางความเชื่อหรือไสยศาสตร์มากนัก ดังนั้น  โดยหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไปลบล้างความเชื่อหรือวัฒนาธรรมชุมชนแต่ประการใด  นอกจากจะนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนใช้ประกอบหรือเปรียบเทียบให้ตระหนักรู้ในสิ่งที่น่าจะเป็น ดังนั้น จึงอยากฝากให้สังคมไทยมีการฝึกฝนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับแนวคิด ความเชื่อประชาชนให้มีเหตุมีผลจนทำให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป


ข่าวและภาพโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
» ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» ก.วิทย์ฯ โดยจิสด้า ใช้ดาวเทียมไทยโชต ติดตามสถานการณ์หมอกควันภาคใต้
» รศ.ดร.วีระพงษ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
» "ปลัด ก.วิทย์ ส่งเสริมข้าราชการใหม่มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป