ความร่วมมือการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบ UNFCCC

พิมพ์

     เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Designated Entity : NDE) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change : UNFCCC) ได้นำ Mr. Jukka Uosukainen, Director of Climate Technology Centre and Network (CTCN) ที่มีสำนักงานอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก พร้อมด้วย Mr. Kaveh Zahedi, Regional Director and Representative, United Nations Environment Programme Regional Office for Asia and Pacific (UNEP ROAP) เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


    การเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้เป็นการหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบ UNFCCC ซึ่ง CTCN จะให้การสนับสนุนในเรื่อง Technical assistance ทั้งด้าน การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และด้านการปรับตัว (Adaptation) โดยประเทศไทยมีโอกาสที่ดีที่จะได้รับการสนับสนุน เนื่องจากประเทศไทยได้จัดทำรายงาน Climate Change Technology Needs Assessment (TNA) เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการจัดลำดับความต้องการเทคโนโลยีด้าน Mitigation  ในภาคพลังงาน ด้าน Adaptation ในภาคเกษตร การจัดการน้ำ และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์

        ดร.พิเชฐ ได้ย้ำถึงความสำคัญของการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) และ climate change และสั่งการให้ สวทน.  ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก CTCN โดยเร็วเพื่อให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด


เผยแพร่ข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
Tags ออท. - ทูต - เดนมาร์ก - UNFCCC
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วท. รายงานความสำเร็จผ่านเฟซบุกส่วนตัว เผยรัสเซียลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน
» นายรูเบน ลีเวอร์มอร์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» รมว.วท. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
» รมว.วท.ให้การต้อนรับ ออท.ญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
» นายรูเบน ลีเวอร์มอร์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน รมว.วท.