ประชุมผู้บริหาร วท.3/58 ติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการนายกฯ 43 ประเด็น

พิมพ์

 


          (29 เม.ย.58) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุงรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน โดยได้มีการรายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จำนวน 43 เรื่อง 
ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ 15 เรื่อง ด้านสังคมจิตวิทยา 5 เรื่อง ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 9 เรื่อง ด้านกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมติคณะ กรอ. 2 เรื่อง และอื่นๆอีก 12 เรื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าการดำเนินงานตามลำดับ
 

      สำหรับประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแปรรูปยางพาราซึ่งกำหนดให้ดำเนินการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลู่-ลานกรีฑานั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการขอใช้พื้นที่จากสำนักงานการศึกษา กทม.เพื่อขอใช้พื้นที่โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม เป็นศูนย์ทดสอบดังกล่าว 
      นอกจากนี้ในส่วนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เห็นควรให้เร่งจัดทีมงานทำหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบข่าวโดยสามารถกลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นได้รวดเร็ว ให้จัดทำแผนการออกอากาศชี้แจ้งข้อมูลต่อประชาชนผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยหรือช่องทางอื่นๆตลอดจนมอบคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ประเมินผลแถลงข่าวรอบ 6 เดือน โดยมอบกลยุทธ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นๆอาจจัดกลุ่ม ( re-package ) ให้สังคมเห็นภาพได้ชัดขึ้น มีการระบุผลงานให้ออกมาในเชิงตัวเลข นอกจากนี้ให้บูรณาการจัดกิจกรรม Open House ของหน่วยงานในสังกัดที่สามารถรับรู้ได้ตลอดทั้งปี

 
 
 
ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพและเผยแพร่โดย  :  นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ 
Tags ประชุมผู้บริหาร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สป.วท.โชว์ระบบติดตามผลงาน Online "สนับสนุนการรายงานความก้าวหน้าตามข้อสั่งการนายกฯ และ รมว.วท.
» รมว.วท.เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» ก.วิทยาศาสตร์ฯ เร่งขยายผลการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขยายสู่หมู่บ้าน ชุมชน ต่อเนื่อง
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร เตรียมนำกรอบยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งพัฒนาการบริหารและการกำกับควบคุมทางยุทธศาสตร์
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2552
» รมว.วิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงาน