กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ลงพื้นที่เชียงใหม่ นำร่องเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” กว่า ๑๕ มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

ปส. ลงพื้นที่เชียงใหม่ นำร่องเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” กว่า ๑๕ มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

พิมพ์ PDF

 
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  มีแผนจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” เสริมความรู้ให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษา นำร่องครั้งแรกในภาคเหนือกว่า ๑๕ มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ๒๐๐๐ จังหวัดเชียงใหม่ หวังเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า นอกจาก ปส. จะมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องแล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ การเผยแพร่ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ ปส. มีแผนริเริ่มกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” ภายใต้โครงการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี ๒ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ    และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน “รักอะตอม” จะจัดขึ้นครั้งแรก ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ ๒๐๐๐ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
     ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะมีทั้งการสัมมนาให้ความรู้และการประกวด “กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ” พร้อมชิงรางวัลมากมายและโล่รางวัลจาก ปส. อีกด้วย โดยหวังให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา นำความรู้และข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมไปถ่ายทอด และต่อยอดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ลงสู่ท้องถิ่นต่อไป     
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ – ๑๑๒๔                                                              
โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป