สดร. เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ มอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อดาราศาสตร์กว่า 300 โรงเรียน

พิมพ์

ครบ 77 จังหวัด จัดติวใช้กล้องรับจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งเดียวในปี 2558

 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้แก่โรงเรียนทั้ง 77 จังหวัด กว่า 300 โรงเรียน พร้อมจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ พอดีกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งเดียวในรอบปี ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 เมษายน 2558 กล่าวว่า กระทรวงฯ ต้องการให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง กระทรวงฯ จึงสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ จากเดิมที่ สดร.จะดำเนินโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพียง 60 โรงเรียนเพื่อฉลอง 60 พรรษา ได้เพิ่มเป็นกว่า 300 โรงเรียน ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้เข้าถึงครู นักเรียน และประชาชนกว่าแสนคน หวังจุดประกายให้นักเรียนหันมาสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น
      รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่าตลอดชีวิตราชการในฐานะนักวิชาการดาราศาสตร์มาหลายสิบปี จนปัจจุบันในฐานะผู้บริหารองค์กรด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้เข้าเฝ้าฯ ถวายงานทอดพระเนตรดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ และตามเสด็จฯ ยังหอดูดาวสำคัญของโลกในต่างประเทศหลายครั้ง ทรงติดตามพัฒนาการของวงการดาราศาสตร์ไทยในด้านต่าง ๆ และยังทรงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ดาราศาสตร์ได้เติบโตบนแผ่นดินไทยมาเกือบสามสิบปี
      เมื่อถึงวาระมหามงคล ฉลองครบ 5 รอบพระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานดาราศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้มาโดยตลอดตั้งแต่แรกตั้ง อาทิ ทรงรับโครงการหอดูดาวแห่งชาติและหอดูดาวภูมิภาคทุกแห่งเป็นโครงการในพระราชดำริฯ ทั้งสิ้น เป็นต้น จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” คัดเลือกโรงเรียนจากทั่วประเทศรับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมเข้าอบรม และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ชุดใหญ่ เอาไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และสังเกตการณ์ท้องฟ้า ณ โรงเรียนของตน ทั้งยังเผื่อแผ่ไปถึงชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย

 


        ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้และกล้องโทรทรรศน์ที่มอบให้แก่โรงเรียนในโครงการว่า กล้องโทรทรรศน์แบบดอบโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว เป็นผลงานของทีมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พัฒนารูปแบบและส่วนประกอบให้ผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ำ แต่ยังมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับกล้องโทรทรรศน์ประเภทเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประกอบด้วยร่มลายแผนที่ดาว โปสเตอร์ชุดความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ หนังสือความรู้ดาราศาสตร์ โมเดลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ในปี 2558 นี้ เราตั้งเป้าหมายไว้ 60 โรงเรียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส “60  พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” กำหนดให้มีพิธีมอบฯ ครั้งแรกในวันนี้จำนวน 35 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด ครั้งที่ 2 กำหนดมอบประมาณเดือนสิงหาคม  2558  จำนวน 25 โรงเรียน 21 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้คือ  60 โรงเรียน ใน  36 จังหวัด และจะคัดเลือกต่อเนื่อง ให้ครบ  77 จังหวัดภายในปี 2561 ขอให้โรงเรียนที่สนใจติดตามประกาศของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติต่อไป

 


        หลังจากพิธีเปิดโครงการและมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนทุกคน รวมถึงประชาชนผู้สนใจปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ขึ้นไปชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งเดียวของปีนี้ บนดาดฟ้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวหลายสิบตัว  พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ ไปทั่วประเทศอีกด้วย

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353
E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
www.narit.or.th  
Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Twiiter: @N_Earthผู้ประสานงาน  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร: 02 333 3727-32  โทรสาร: 02 333 3834
อีเมลล์:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เฟสบุ๊ค: sciencethailand

Tags ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ - กล้องโทรทรรศน์ - 77 จังหวัด
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» เมื่อไทย กำลังเดินหน้า ยุค อุตฯ 4.0 ฟัง “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์”(Thai Quote)
» รมว.วท. รายงานความสำเร็จผ่านเฟซบุกส่วนตัว เผยรัสเซียลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน
» ก.วิทย์ฯ จับมือ โตโยต้าจัดกิจกรรม “โครงการจักรยานเพื่ออากาศสะอาด สู่เมืองสีเขียว” รอบนิคมเกตเวย์
» ดร.พิเชฐพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทย์ฯบรรยาย ณ มจธ.