กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ มอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อดาราศาสตร์กว่า 300 โรงเรียน

สดร. เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ มอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อดาราศาสตร์กว่า 300 โรงเรียน

พิมพ์ PDF

ครบ 77 จังหวัด จัดติวใช้กล้องรับจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งเดียวในปี 2558

 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้แก่โรงเรียนทั้ง 77 จังหวัด กว่า 300 โรงเรียน พร้อมจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ พอดีกับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งเดียวในรอบปี ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 เมษายน 2558 กล่าวว่า กระทรวงฯ ต้องการให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่างทั่วถึง กระทรวงฯ จึงสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ จากเดิมที่ สดร.จะดำเนินโครงการมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์เพียง 60 โรงเรียนเพื่อฉลอง 60 พรรษา ได้เพิ่มเป็นกว่า 300 โรงเรียน ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งเป้าให้เข้าถึงครู นักเรียน และประชาชนกว่าแสนคน หวังจุดประกายให้นักเรียนหันมาสนใจดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น
      รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่าตลอดชีวิตราชการในฐานะนักวิชาการดาราศาสตร์มาหลายสิบปี จนปัจจุบันในฐานะผู้บริหารองค์กรด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้เข้าเฝ้าฯ ถวายงานทอดพระเนตรดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ และตามเสด็จฯ ยังหอดูดาวสำคัญของโลกในต่างประเทศหลายครั้ง ทรงติดตามพัฒนาการของวงการดาราศาสตร์ไทยในด้านต่าง ๆ และยังทรงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ดาราศาสตร์ได้เติบโตบนแผ่นดินไทยมาเกือบสามสิบปี
      เมื่อถึงวาระมหามงคล ฉลองครบ 5 รอบพระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานดาราศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้มาโดยตลอดตั้งแต่แรกตั้ง อาทิ ทรงรับโครงการหอดูดาวแห่งชาติและหอดูดาวภูมิภาคทุกแห่งเป็นโครงการในพระราชดำริฯ ทั้งสิ้น เป็นต้น จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” คัดเลือกโรงเรียนจากทั่วประเทศรับมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมเข้าอบรม และสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ชุดใหญ่ เอาไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน และสังเกตการณ์ท้องฟ้า ณ โรงเรียนของตน ทั้งยังเผื่อแผ่ไปถึงชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย

 


        ดร. ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้และกล้องโทรทรรศน์ที่มอบให้แก่โรงเรียนในโครงการว่า กล้องโทรทรรศน์แบบดอบโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว เป็นผลงานของทีมสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พัฒนารูปแบบและส่วนประกอบให้ผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ำ แต่ยังมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับกล้องโทรทรรศน์ประเภทเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ สื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ประกอบด้วยร่มลายแผนที่ดาว โปสเตอร์ชุดความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะ หนังสือความรู้ดาราศาสตร์ โมเดลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ในปี 2558 นี้ เราตั้งเป้าหมายไว้ 60 โรงเรียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาส “60  พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” กำหนดให้มีพิธีมอบฯ ครั้งแรกในวันนี้จำนวน 35 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด ครั้งที่ 2 กำหนดมอบประมาณเดือนสิงหาคม  2558  จำนวน 25 โรงเรียน 21 จังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้คือ  60 โรงเรียน ใน  36 จังหวัด และจะคัดเลือกต่อเนื่อง ให้ครบ  77 จังหวัดภายในปี 2561 ขอให้โรงเรียนที่สนใจติดตามประกาศของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติต่อไป

 


        หลังจากพิธีเปิดโครงการและมอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ ครู และนักเรียนทุกคน รวมถึงประชาชนผู้สนใจปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ขึ้นไปชมจันทรุปราคาเต็มดวงครั้งเดียวของปีนี้ บนดาดฟ้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวหลายสิบตัว  พร้อมถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ ไปทั่วประเทศอีกด้วย

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353
E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
www.narit.or.th  
Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
Twiiter: @N_Earthผู้ประสานงาน  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร: 02 333 3727-32  โทรสาร: 02 333 3834
อีเมลล์:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เฟสบุ๊ค: sciencethailand

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป