ปกท.วท.ร่วมแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

พิมพ์

 

       รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวสุพนิดา อารยเมธี เนื่องในโอกาสรับรางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557


 

 
Tags ข้าราชการดีเด่น - วันข้าราชการพลเรือน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔