คิกออฟ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1-12/2558 กระทรวงวิทย์ แม่งานจัดสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย เต็มพื้นที่สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2

พิมพ์

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร" ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.  ซึ่งภายในงานจัดแสดงชิ้นงานที่มีความคืบหน้าความจำเป็น รวมทั้ง นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล PM Award และนวัตกรรมสินค้าในการส่งออก รวมถึงนวัตกรรมของ SMEs ที่มีความน่าสนใจ อาทิ นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ นวัตกรรมการพัฒนาระบบราง เครื่องมือช่วยในการถอนฟัน อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องบินไร้คนขับหรือยูเอวี (UAV) แบบที่ดีมีความน่าสนใจ เครื่องบินดับไฟป่าที่สิงคโปร์ใช้แบบจำลองหรือแนวความคิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ประชาชน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ SMEs ประชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียง และสื่อมวลชน มีโอกาสเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่สามารถพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการประกอบอาชีพของประชาชนคนไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

งานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร" จำแนกชิ้นงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกเป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เกษตรและชุมชน
กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำ 
กลุ่มที่ 3 SMEs และการส่งเสริมการส่งออก
กลุ่มที่ 4 การแพทย์และสมุนไพร
กลุ่มที่ 5 ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 6 ท่องเที่ยววิถีไทย
กลุ่มที่ 7 ระบบขนส่งทางราง

กำหนดการ
งานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร" 
ณ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2558

วันที่ 27 มีนาคม 2558 
เวลา 08.30 น.   ลงทะเบียน / เข้าพื้นที่จัดงาน
เวลา 09.00 น.   เปิดให้เข้าชมงาน
เวลา 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.   ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2558 
                      ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลส์ ชั้น 2 สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2
เวลา 15.20 น.   เสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมแถลงข่าวผลการประชุมฯ
เวลา 15.30 น.   นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี คณะรัฐมนตรีร่วมชมนิทรรศการ 
                      และพานำชมนิทรรศการ โดย รมว.วท. (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
เวลา 17.00 น.   ปิดเข้าชมงานนิทรรศการ 

วันที่ 28 มีนาคม 2557
เวลา 09.00 – 17.00 น.  เปิดให้เข้าชมงานนิทรรศการ

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

แผนที่การเดินทาง คลิกที่นี่ https://goo.gl/maps/bAVYiแผนที่บริเวณการจัดงาน

 


เอกสาร นิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-333-3940

Call Center 1313
ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Tags นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชาชนคึกคัก แห่ชมงานนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” อย่างต่อเนื่อง
» ครม. ชื่นมื่น ด้วยบรรยากาศผ้าไทยหลากสี
» นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุม ครม.ครั้งที่ 1-12/2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
» สื่อมวลชนให้ความสนใจนวัตกรรมคนไทย พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้างต่อไป
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
» กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์นิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"