กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คัดสุดยอด 7 นวัตกรรม Showcase ต้อนรับ ครม.สัญจร จ.ประจวบฯ

คัดสุดยอด 7 นวัตกรรม Showcase ต้อนรับ ครม.สัญจร จ.ประจวบฯ

พิมพ์ PDF

นวัตกรรม Showcase ตัวอย่างความต้องการนวัตกรรมภาครัฐและตัวอย่างผลงานนวัตกรรมไทย
เสนอโดย: คณะอนุกรรมการกำหนดความต้องการของภาครัฐที่ใช้นวัตกรรมไทย ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ

นวัตกรรมไทย และสิ่งประดิษฐ์ไทย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียงที่เชื่อถือได้ ตลอดจนทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้ นวัตกรรมไทยต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง

 

1. รถตัดอ้อยฝีมือคนไทย
ผู้พัฒนา: หจก. สามารถ เกษตรยนต์

จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะแรงงานในการตัดอ้อย ทำให้ประเทศต้องนำเข้าเครื่องตัดอ้อยจากต่างประเทศในราคาแพง และบางครั้งเครื่องตัดก็ทำงานไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. อนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจำนวนมากกว่า 45 ล้านบาท ให้แก่ หจก. สามารถ เกษตรยนต์ ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตรถตัดอ้อยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถตัดอ้อยได้ทุกสภาพแปลง กลไกชุดเก็บเกี่ยวมีประสิทธิภาพ ไม่ทำให้เกิดการดึงต้นอ้อยออกจากพื้นดิน ไม่ส่งผลกระทบต่อตออ้อยที่สอง ได้รับการยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศ

 

2. เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการ
ผู้พัฒนา: บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัทได้รับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เพื่อพัฒนาธุรกิจเก้าอี้ทำฟันแบรนด์ไทยรายแรกและรายเดียว ต่อมาก็ได้ต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มเติม โดยทำวิจัยร่วมกับเนคเทค สวทช. เพื่อพัฒนาเก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ 
โดยเก้าอี้ทำฟันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการและผู้สูงอายุสามารถนำรถเข็นของผู้พิการที่นั่งอยู่ สามารถนำเข้าไปในเครื่องได้เลยทั้งเครื่อง (โดยที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้พิการ) จึงทำให้ทันตแพทย์สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ทันที นวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้ เพราะได้มีการออกแบบติดตั้งลูกล้อเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกและใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยมาก และสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้อีกด้วย

 

3. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวประสิทธิภาพสูง
ผู้พัฒนา: บริษัท อู่ ข. ส. พัฒนา

เป็นเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ผลิตและพัฒนาโดยคนไทยที่มีประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวในพื้นที่นาหล่มและลดการสูญเสียรวมไม่เกิน 3% โดยมีวิสาหกิจและเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 20 รุ่น

 

4. ปุ่มหยุดรถไฟฟ้าฉุกเฉิน:  EMP (Emergency Stop Plunger)
ผู้พัฒนา: บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด

ปุ่มหยุดรถไฟฟ้าฉุกเฉินหรือ EMP (Emergency Stop Plunger) มีไว้เพื่อหยุดไม่ให้รถไฟฟ้าเข้ามาที่สถานีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นกรณีที่ผู้โดยสารตกจากชานชาลาลงไปในรางวิ่งรถไฟฟ้า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะกดปุ่ม EMP เพื่อหยุดไม่ให้รถไฟฟ้าเข้ามายังสถานีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ และไม่ให้เกิดเหตุอันตรายกับผู้โดยสารและอุปกรณ์ EMP ของบริษัท AMR Asia ได้รับการติดตั้งใช้งานจริงบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในส่วนต่อขยาย

 

5. เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ พร้อม Wheel Sensor (Frauscher) ตรวจจับขบวนรถไฟ
ผู้พัฒนา: บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด

เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ พร้อม Wheel Sensor (Frauscher) ตรวจจับขบวนรถไฟ มาตรฐาน SIL4, EN50126, EN50128, EN50129, EN50159 มูลค่าประมาณ 3 - 4 ล้านบาท 

 

6. เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นวิทยุและหุ่นยนต์สำหรับหยอดข้าวอัตโนมัติ
ผู้พัฒนา: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนักวิจัยได้ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนจากคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นคลื่นที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยน้อยมากเมื่อเทียบกับคลื่นไมโครเวฟมาใช้ โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแห่งแรกที่มีการทดลอง RF-Heating ในระดับ Lab scale โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Georg-August University ประเทศเยอรมนี และพบว่าการใช้คลื่นความถี่วิทยุก่อให้เกิดความร้อนที่กำจัดแมลงได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อวัตถุดิบข้าว จึงได้พัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
        สำหรับหลักการทำงานของเครื่องฆ่ามอด หัวใจ คือ การสร้างความร้อนจากการใช้ตัวกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นในตัววัตถุดิบเหมือนในไมโครเวฟ แต่สามารถให้ความร้อนได้สม่ำเสมอกว่า และมีความลึกมากกว่าเป็นการให้พลังงานความร้อนในระหว่างเพลทสองเพลท ควบคุมพลังงานให้อยู่ในบริเวณนี้ ไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณวิทยุนอกเหนือบริเวณเครื่องมือ ดังนั้นไม่มีความน่าวิตกเรื่องความปลอดภัยต่อคน

 

7. เรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้พัฒนา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พัฒนาเรืออัตโนมัติสำหรับงานสำรวจและเก็บข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้พัฒนารูปแบบและกลไกของเรือขนาดเล็กให้สามารถบรรทุกเครื่องมือสำรวจ เพื่อการสำรวจรูปตัดลำน้ำ ตรวจวัดดัชนีทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา รวมถึงดัชนีคุณภาพน้ำ การใช้เรืออัตโนมัติในการสำรวจ นอกจากจะช่วยลดภาระและความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงพลศาสตร์เมื่อเปรียบกับการเก็บตัวอย่างหรือข้อมูลแบบเดิม

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชาชนคึกคัก แห่ชมงานนิทรรศการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร” อย่างต่อเนื่อง
» ครม. ชื่นมื่น ด้วยบรรยากาศผ้าไทยหลากสี
» นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสถานที่จัดประชุม ครม.ครั้งที่ 1-12/2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์แห่งที่ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
» สื่อมวลชนให้ความสนใจนวัตกรรมคนไทย พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะในวงกว้างต่อไป
» การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ
» บรรยากาศการชมงานนิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
» กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมโชว์นิทรรศการ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และเกษตรกร"
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป