กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. มอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีหน่วยงานส่วนหน้า ๙ แห่ง คุมเข้มความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

ปส. มอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีหน่วยงานส่วนหน้า ๙ แห่ง คุมเข้มความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

พิมพ์ PDF

 
     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือสหภาพยุโรป มอบเครื่องมือตรวจวัดรังสีให้หน่วยงานส่วนหน้าของไทย กว่า ๙ แห่ง อาทิ ด่านศุลกากร ด่านตรวจคน เข้าเมือง ศูนย์ไปรษณีย์ หวังช่วยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ
      ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า หน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ของสหภาพยุโรป ดำเนินโครงการ Border Monitoring Activities in Thailand  เพื่อให้ความช่วยเหลือเครื่องมือตรวจวัดรังสีกับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้าของประเทศไทย ได้แก่ กรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการบินพลเรือน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองพิสูจน์หลักฐานกลาง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การท่าอากาศยานอู่ตะเภา และภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ตรวจสอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึง ใช้เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการป้องกันการลักลอบวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีผ่านด่านต่างๆ ก่อนที่จะนำมาซึ่งความเสียหายแก่ประชาชน และสิ่งแวดล้อม  โดยเครื่องมือที่ได้รับบริจาคครั้งนี้ คือ เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล จำนวน ๑๓๐ เครื่อง เครื่องวัดรังสีชนิดวัดแยกไอโซโทป จำนวน ๑๔ เครื่อง เครื่องวิเคราะห์แกมมาสเปคโตรมิเตอร์ แบบเคลื่อนย้ายได้ ๒ เครื่อง   
     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ให้ความสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าว โดยประสานดำเนินการแจกจ่ายเครื่องมือ ติดตั้ง ให้ยืม ฝึกอบรมการใช้งานที่ถูกต้อง ตลอดจนติดตามผลการใช้งานของหน่วยงานที่ได้รับมอบเครื่องมือต่อไป ทั้งนี้ มีการจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในระหว่างวันที ๒๓ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ บางเขน กรุงเทพฯ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๖๗๒๓  
โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ – ๑๑๒๔
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป