กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. จับมือ IAEA ร่วมหารือ โครงสร้างการกำกับทางนิวเคลียร์ประสิทธิภาพสูง

ปส. จับมือ IAEA ร่วมหารือ โครงสร้างการกำกับทางนิวเคลียร์ประสิทธิภาพสูง

พิมพ์ PDF

 
     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ IAEA จัดคอร์ส  ติวเข้มเรื่อง “Effectiveness Nuclear Regulatory Framework” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดชลบุรี หวังเสริมความรู้ให้บุคลากร ปส. และร่วมหารือแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
     จากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้น ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนทั้ง ในประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และประเทศใกล้เคียง ดังนั้นหากหน่วยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามหลักการทำงานที่สำคัญและจำเป็นด้วยความถูกต้อง รวมทั้งมีความพร้อม ในการรับมือเหตุดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยสูงสุด กับผู้ใช้ ประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดแนวทางกำกับดูแลความปลอดภัยที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของงานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. จึงร่วมมือกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Effectiveness Nuclear Regulatory Framework” ภายใต้โครงการจัดตั้งเครือข่ายการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในอาเซียนประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี หวังเสริมความรู้ให้บุคลากร ของ ปส. และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญของ IAEA เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนางานกำกับดูแลฯ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๓๖๑๗  
โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม ๒๕๕๘
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 

 

Tags ปส. - IAEA
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป