ปส. ระดมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุจังหวัดราชบุรี ร่วมซ้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี

พิมพ์

 

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เสริมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุ ควบซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินจังหวัด มั่นใจหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๖ –  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ปส. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี จัดฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของจังหวัดราชบุรี อาทิ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 

 

     นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ปส. จะฝึกซ้อมแผนภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ร่วมกับจังหวัดราชบุรี  ณ โรงพยาบาลราชบุรี อีกด้วย 

     การจัดฝึกอบรมและร่วมซ้อมแผนกับจังหวัดครั้งนี้ จะทำให้ ปส. มีเครือข่ายด้านระงับเหตุที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ปส. จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ 

 

 

      ปส. มีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมการระงับและบรรเทาภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ รวมถึงถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปส. ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน รวม ๒๒ ครั้ง ใน ๒๒ จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๖
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
Tags ปส. - ประชุม - รังสี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
» การจัดการกากกัมมันตรังสี
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» การเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค
» ผู้แทนหน่วยกักกันพืชออสซี่ชื่นชมมาตฐาน ศูนย์ฉายรังสี สทน. พร้อมฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปออสเตรเลีย
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ลำไยฉายรังสี