กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ระดมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุจังหวัดราชบุรี ร่วมซ้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี

ปส. ระดมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุจังหวัดราชบุรี ร่วมซ้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสี

พิมพ์ PDF

 

      สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี  เสริมความรู้ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุ ควบซ้อมใหญ่แผนฉุกเฉินจังหวัด มั่นใจหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ สามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๖ –  ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ ปส. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี จัดฝึกอบรม “การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยของจังหวัดราชบุรี อาทิ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

 

 

     นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ปส. จะฝึกซ้อมแผนภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ร่วมกับจังหวัดราชบุรี  ณ โรงพยาบาลราชบุรี อีกด้วย 

     การจัดฝึกอบรมและร่วมซ้อมแผนกับจังหวัดครั้งนี้ จะทำให้ ปส. มีเครือข่ายด้านระงับเหตุที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ปส. จะมีเครือข่ายพร้อมทุกภาคทั่วประเทศ 

 

 

      ปส. มีภารกิจกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้มีความปลอดภัยสูงสุด และเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมการระงับและบรรเทาภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ รวมถึงถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปส. ได้ดำเนินการให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน รวม ๒๒ ครั้ง ใน ๒๒ จังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ คน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๖
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป