กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกิจกรรม รมว.วท.

กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกิจกรรม รมว.วท.

พิมพ์ PDF

      วันนี้ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. คณะทำงานกลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือโดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน 

     การประชุมดังกล่าว ได้รายงานผลการแถลงข่าวของท่าน รมว.วท.ในการพบสื่อมวลชนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กิจกรรมเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งจะมีพิธีเปิดอาคารฯในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีฯ  และเชิญชวนคณะทำงานประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดทีทำหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด ระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่นประจำปี 2558 (PCSO) และเรื่องแจ้งให้ทราบถึงกำหนดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 และผลการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฝ่ายสังคม พร้อมทั้งกิจกรรม Asian Science Camp 2015 

 

 

 

ภาพข่าวและเผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนโครงการวิจัยของบปี 60
» ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
» สร้างทีม PR..เสริมประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ วท.
» ประกาศ จัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประชุมครั้งที่ 2/2558 เดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ วท.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป