กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ซินโครตรอน รุกอาเซียน จัด 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ หวังเพิ่มศักยภาพนักวิจัย เทียบเท่าสากล

ซินโครตรอน รุกอาเซียน จัด 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ หวังเพิ่มศักยภาพนักวิจัย เทียบเท่าสากล

พิมพ์ PDF

 
     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมจัด “การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนเทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy and Microscopy (AWPESM2015)” 27 – 29 พฤษภาคม 2558  และ “อบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (AWX2015)” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – เมษายน 2558 ด่วน !! รับจำนวนจำกัด

 
     ศาสตราจารย์ น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า  “สถาบันฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และห้องปฏิบัติการแสงสยามยังเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันฯ  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง
 
     ในปีนี้ สถาบันฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองใช้เครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ภายในสถานีทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมให้สถาบันฯ เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้วยแสงซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมในเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนเทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy and Microscopy (AWPESM2015) 27 – 29 พฤษภาคม 2558 และ “อบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียนสำหรับเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ (AWX2015)” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 เป็นต้น โดยจะประกอบไปด้วยภาคการบรรยาย โดยมีการเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในแต่ละเทคนิคจากต่างประเทศ และภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีทั้งการสาธิตขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง การลงมือทำการทดลองจริง การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคต่างๆ ในสถานีทดลอง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยซอฟต์แวร์ ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีและสามารถเล็งเห็นถึงศักยภาพในการใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยอันนำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มจำนวนและศักยภาพของผู้ใช้แสงซินโครตรอนให้กับสถาบันฯ อีกด้วย”
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ระดับปริญญาโทขึ้นไป (ประเทศไทย และสมาชิกในอาเซียน) พร้อมมอบทุนสนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการละ 10 ทุน แบ่งเป็น อาเซียน 5 ทุน และ คนไทย 5 ทุน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ใช้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1603-4 หรือ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เว็บไซต์ : www.slri.or.th 

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252, 1601 โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป