กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปลัดกระทรวงฯ ตรวจความพร้อมพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

ปลัดกระทรวงฯ ตรวจความพร้อมพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

พิมพ์ PDF

 

 

     วันนี้ (10 มีนาคม 2558) รศ. ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปตรวจความพร้อมและร่วมประชุมหารือพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ดร.สมภพ  ภูริวิกรัยพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ สทอภ. ให้การต้อนรับและนำชมความก้าวหน้าของงานก่อนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้

 

 

      ดร.อานนท์ ผอ.สทอภ. รายงานในที่ประชุมว่า จะมีพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ศ.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผู้บริหาร วท. ฝ่ายไทย และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และคณะจากฝ่ายจีน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เนื่องด้วยอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

     ทั้งนี้ ได้นำเสนอร่างกำหนดการพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.25 น. โดยนอกจากจะเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับผู้แทนฝ่ายไทยและจีน จากนั้นจะทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการที่ทาง สทอภ. ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน จำนวน 6 นิทรรศการ ประกอบด้วย

1. โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. ดาวเทียมไทยโชต
3. Asian Cultural Conectivity
4. Tiangong-1 และ Chang’e
5. BeiDou โดย Wuhan Optic Valley
6. Map World
 
     ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าว รศ. ดร.วีระพงษ์ ปลัดกระทรวงฯ จะเข้าร่วมประชุม SCGI Steering Committee ครั้งที่ 2 ในฐานะประธานร่วมไทย – จีน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร 

เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป