กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช. เนรมิต “นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก” ฝังความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย

อพวช. เนรมิต “นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก” ฝังความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย

พิมพ์ PDF

 

 

     อพวช. เนรมิตนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” หรือ Fun Science : NSM KidsZone  บนพื้นที่กว่า 300 ตร.ม. หวังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังความรักวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 3 – 10 ปี เน้นสร้างประสบการณ์เหมือนจริงให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบธรรมชาติสิ่งรอบตัวที่แฝงด้วยวิทยาศาสตร์ เปิดแล้ววันนี้ ณ ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี


     ปทุมธานี / 5 มี.ค. 58 – ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เราต้องมุ่งสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ การบ่มเพาะให้ลูกหลานเราสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัยหรือช่วงปฐมวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย อีกทั้งเด็กในวัยนี้ยังเป็นวัยที่พร้อมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ เป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านตามขีดความสามารถของเด็ก อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต
 

     ถ้าเด็กในวัยนี้ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสม ก็จะสามารถกระตุ้นให้เด็กกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาศักยภาพได้ดี ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ให้เหมาะสมและหลากหลายจึงเป็นเรื่องสำคัญ นิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” (Fun Science : NSM KidsZone) ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนาขึ้น สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 – 10 ปี จึงเป็นการนำแนวความคิดดังกล่าวมาจัดทำนิทรรศการให้เหมือนสถานการณ์ที่พบเห็นจริงในชีวิตประจำวัน ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือยากที่จะเข้าใจ นอกจากจะมีองค์ความรู้มากมายแล้ว นิทรรศการชุดนี้ยังสร้างความสนุกสนาน และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ของเรา เพื่อให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความรักที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป เพื่อเป็นความหวังและอนาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้า
 

     นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า อพวช. มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่สังคมไทย โดยแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของ อพวช. ก็คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดให้บริการมาจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 14 ปีแล้ว มีผู้เข้ามาใช้บริการต่อปีประมาณ 1 ล้านคน โดยเราหวังว่าในจำนวน 1 ล้านคน ขอเพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์ ที่กลับไปแล้วเกิดความสนใจใคร่ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เข้าชมแล้ว

    การปรับรูปโฉมนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” ขึ้นใหม่บนพื้นที่กว่า 300 ตารางเมตรครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็ก ๆ หันมาสนใจวิทยาศาสตร์ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และเพลิดเพลินกับชิ้นงานสื่อสัมผัสสีสันสดใสมากมาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ๆ  คือ มองเห็น ได้ยิน ดมกลิ่น รู้รส สัมผัส การทรงตัวและการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นขั้นต้นในการฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบธรรมชาติสิ่งรอบตัว พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมเสริมนานาชนิดกับการประดิษฐ์อย่างง่าย เพื่อให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกอยากเล่น อยากสัมผัส อยากทดลอง อยากเปรียบเทียบ จนนำไปสู่การเรียนรู้และความเข้าใจในที่สุด 

     นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุกเปิดให้เข้าชมฟรี  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) วันอังคาร–ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น. และวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 09.30 – 17.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด และพ่อแม่ผู้ปกครองยังสามารถร่วมกิจกรรมกับบุตรหลานได้โดยตลอด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2577 9999 ต่อ 1121, 1122 www.nsm.or.th 

สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นางวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป