วท.จัดเต็ม! กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สนุกแบบมีสาระ รับปิดเทอม

พิมพ์

วท.จัดเต็ม! กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สนุกแบบมีสาระ รับปิดเทอม ประเดิมด้วย Fun Science ค่ายวิทย์ฯอาเซียน เปิดฟ้าตามหาดาว เยาวชนรักอะตอม เรียนรู้ภัยพิบัติ และอีกมาก

 

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการสร้างความตระหนักและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้น การบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัยหรือช่วงปฐมวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย อีกทั้งเด็กในวัยนี้ยังเป็นวัยที่พร้อมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ เป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมและพัฒนาการทุกด้าน ตามขีดความสามารถของเด็ก อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต

 

     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมไว้ในหลายส่วน เริ่มจากนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” (Fun Science : NSM KidsZone) ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนาขึ้น สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 – 10 ปี โดยจัดทำนิทรรศการให้เหมือนสถานการณ์ที่พบเห็นจริงในชีวิตประจำวัน ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือยากที่จะเข้าใจ นอกจากนี้ยังสร้างความสนุกสนาน และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความรักที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป 

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ที่มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ปิดเทอมนี้ก็เช่นกัน สดร.จัดค่าย “เยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ จ.เชียงใหม่  ค่าย “ดาราศาสตร์สัญจร” และกิจกรรม “เปิดฟ้าตามหาดาว” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา และที่ หอดูดาวสิรินธร 

จ.เชียงใหม่ โครงการอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา เช่นเดียวกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ที่จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักอะตอม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวต่อไปในอนาคต จัดที่ จ.นครพนม และ จ.เชียงใหม่ ด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้อนรับปีแห่งแสงสากลด้วยกิจกรรมแสงและการมองเห็นกับสิ่งที่อยู่รอบตัว นักสืบเรืองแสง และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น รับรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสร้างสวนเคมีโดยจะจัดขึ้นที่บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร ภายใน สวทช. จ.ปทุมธานี ส่วนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดค่ายวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน : การใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่สะแกราช เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน เพิ่มพูนขีดความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครรราชสีมา

 

     นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ยังมีค่ายวิทยาศาสตร์นิวตรอนและแสงซินโครตรอนระดับอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน 10 ประเทศ ได้ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนแห่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้นิวตรอนและแสงซินโครตรอนที่เกี่ยวข้องต่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายวิจัยให้กับเยาวชน พร้อมเปิดรับสังคมอาเซียนในปีนี้

    ทั้งนี้ นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนแล้ว ครูซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลให้กับเด็กหันมาสนใจและรักการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ สซ. ยังได้มีการจัดค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ หวังยกระดับครูไทยสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง ขยายฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งได้ลงมือ ทำการทดลองปฏิบัติงานวิจัยจริงกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดถ่ายทอดสู่เยาวชนของประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Call Center 1313 หรือสายด่วนกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 02-333-3728 และที่ www.most.go.th

 

รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

     - ค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์

     - แหล่งเรียนรู้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

ข่าวโดย : ทีมโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Tags อพวช. - ค่ายวิทย์ - ปิดเทอม
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รู้จัก..อพวช.
» เปิด “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2559” หวังพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัย ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร”
» ติดปีกความรู้นอกห้องเรียน 7 พฤษภาคม 2559
» ขั้นตอนการเข้าชม อพวช.
» เด็กกรุงเทพคริสเตียนคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final