กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สร้างทีม PR..เสริมประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ วท.

สร้างทีม PR..เสริมประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ วท.

พิมพ์ PDF

 

          (27 กุมพาพันธ์ 2558) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. 14 หน่วยงาน ร่วมทำกิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และทำงานเป็นทีม                    

    โดยวิทยากรกระบวนการจากกรมประชาสัมพันธ์  อ.บุญมา ศรีหมาด นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่มสร้างความสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์กร ในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อาทิ หลักการเขียนบทพูดประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ สอดแทรกกิจกรรมละลายพฤติกรรม การมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม   นำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

      โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทุกหน่วยร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายอภิรักษ์ วรรณสาธพ รอง ผู้อำนวยการ.สทอภ. ให้การต้อนรับพร้อมร่วมสังเกตการณ์และให้ประสบการณ์เพิ่มเติมแก่คณะทำงานบรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมสาระความรู้ นับเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการนำสื่อมวลชนและคณะทำงาน ปชส.วท.
เดินทางศึกษาเยี่ยมชมดูงานการรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมไทยโชตและแถลงข่าวความพร้อมในพิธีเปิดอาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร สทอภ. ในช่วงเดือนมีนาคม  2558 ต่อไป

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7/2558
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมหารือกิจกรรม รมว.วท.
» ประกาศ จัดจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ประชุมครั้งที่ 2/2558 เดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ วท.
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เดินหน้าขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ วท. ด้วยนโยบายด้าน วทน.
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป