ปส. จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร e-license สำหรับผู้ประกอบการ

พิมพ์

     เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดคอร์สติวเข้มหลักสูตร e-License สำหรับผู้ประกอบการ ณ ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานผ่านระบบการยื่นคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ การนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ และพลังงานปรมาณูจากรังสีเอกซ์ โดยผู้เข้าฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จะได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อรับบริการผ่านระบบ e-License และใบประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยสมาคมพลังงานปรมาณูและ ปส. อีกด้วย 

โดย  กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand