กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศปท.จัดกิจกรรมโครงการ ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต

ศปท.จัดกิจกรรมโครงการ ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2558 ) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่าวภาครัฐต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการ "ข้าราชไทยไร้ทุจริต" ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมกล้า สป.วท.


     นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ บรรยายให้หัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริต ( Corruption)ซึ่งได้อธิบายครอบคลุมในหัวข้อ พัฒนาการแนวคิดของการทุจริต สรุปความหมายของการทุจริต รูปแบบของการทุจริต ความเคยชินของข้าราชการไทยต่อการทุจริตในสังคมไทย  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รูปแบบของการคอร์รัปชันหลักในสังคมไทย รวมถึงสาเหตุของการทุจริต พร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างถึงสถานการณ์และภาพการทุจริตในประเทศไทย และมีการสร้างและบริหารเครือข่าย (เครือข่าวภาครัฐต่อต้านการทุจริต) โดยเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มต่อกลุ่ม ซึ่งมีบทบาทเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต สิทธิ์ประโยชน์ของการเป็น"เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต" อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครอง"เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต"ภาพและข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป