กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รมว.วท.เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF


      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนปฏิรูป 5 ด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่
1. ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs
2. ด้านวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน วทน.
4. ด้านกำลังคนและความตระหนักด้าน วทน.
5. ด้าน วทน. เพื่อทรัพยากร


      นอกจากนี้ยังได้ทบทวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การบูรณาการงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม และการบูรณาการการทำงานด้านการต่างประเทศ

 

 

 

ภาพข่าวและเผยแพร่โดย:นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป