กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อนุกรรมการพีอาร์ ด้านสังคม 4 กระทรวง หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

อนุกรรมการพีอาร์ ด้านสังคม 4 กระทรวง หารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

พิมพ์ PDF

 

         (11 กุมภาพันธ์ 2558) ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม ครั้งที่ 1/2558 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยโฆษกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท) โดยมีนายสมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานอนุกรรมการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของการดำเนินงานด้านสังคมให้มีประสิทธิภาพ

 

การประชุมดังกล่าว ผู้แทนกระทรวงได้เสนอแผนงาน/กิจกรรม การดำเนินงานด้านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของแต่ละกระทรวงนำเรียนให้ประธานที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมวิเคราะห์ประเด็นการสื่อสารเพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแสดงออกความรัก ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัว นักเรียน เยาวชน นักศึกษา เนื่องในเทศกาล “วันวาเลนไทน์” ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าเทศกาลวาเลนไทน์เป็นกระแสความนิยมของกลุ่มวัยรุ่น เยาวชน ที่มักอาศัยเทศกาลดังกล่าวทดลองมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรักเพื่อพิสูจน์รักแท้ตามความเชื่อของตนเอง จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของครอบครัวและสังคมไทยในปัจจุบัน         

 

 

 

          ในส่วนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)       มีกิจกรรมสื่อสารรับวาเลนไทน์ สำหรับเยาวชนผู้รักและสนใจดาราศาสตร์  โดยส่งความสุขจากใจในเทศกาลแห่งความรักด้วยภาพ "หัวใจแห่งท้องฟ้า" ซึ่งเป็นผลงานของนายกีรติ คำคงอยู่รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Deep Sky Objects การประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2557

       ทั้งนี้ เนบิวลาหัวใจ (Heart Nebula, IC 1805) อยู่ห่างจากโลกประมาณ 7500 ปีแสง ตั้งอยู่บริเวณแขนเพอร์เซอุสแห่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือก มองเห็นได้ในกลุ่มดาวค้างคาว เป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสง เผยให้เห็นกลุ่มก๊าซเรืองแสงและแถบฝุ่นสีเข้ม ซึ่งเกิดจากพลาสมาของประจุไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนอิสระ

 

 

นอกจากนี้ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ      ได้นำเสนอการบูรณาการโปรแกรม S-Sense (Social Sense) ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจาก Social Media สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารความนิยม หรือเรื่องราวที่สังคมโซเชี่ยลให้ความนิยม กล่าวถึง ณ ปัจจุบัน มีเรื่องใดบ้าง ทั้งนี้ หากนำโปรแกรมดังกล่าวมาพัฒนาใช้กับภารกิจการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะภารกิจการประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กร จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลข่าวสาร ความนิยม ความต้องการของประชาชน เพื่อให้รัฐบาลสามารถประเมินสถานการณ์ วางแผน ปรับปรุง แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้ สำหรับโปรแกรม S-Sense (Social Sense) พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยทีประชุมให้ความสนใจและจะนำเสนอการใช้โปรแกรมดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโฆษกกระทรวงชุดใหญ่พิจารณา ต่อไป

          สำหรับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ด้านสังคม ตั้งขึ้นภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโฆษกกระทรวง ที่ 3/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 โดย ร้อยเอกยงยุทธ มัยลาภ ประธานกรรมการโฆษกกระทรวงเป็นผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าว

 

เขียนข่าว/ภาพข่าวโดย: เทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป