กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. รุก 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วท. รุก 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

พิมพ์ PDF

 

   วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 11.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จัดงานแถลงข่าวโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัญย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ 

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตามนโยบายที่เคยให้ไว้แก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ในการกระจายแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือ รวมทั้งการสร้างบุคคลากรตั้งแต่วัยเยาวน์ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เสมือนกล้องโทรทัศน์เป็นหน้าต่างสู่โลกดาราศาสตร์ และเพื่อให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สดร. จึงได้ริเริ่มโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ฯ ดังกล่าวขึ้น โดยการมอบกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง แบบดอปโซเนียน (Dobsonian Telescope) และอุปกรณ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์กลางในการกระจายสื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมกระจายความรู้เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยชุมชนบริเวณใกล้เคียง หรือนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ สามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้ 
     รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “60 พรรษา เจ้าฟ้านักดาราศาสตร์” สดร.จึงจัดกิจกรรมการมอบกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสงแบบดอปโซเนียน (Dobsonian Telescope) ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 60 ตัว พร้อมอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียน อาทิเช่น หนังสือดาราศาสตร์ แผนที่ดาว โมเดลระบบสุริยะ ร่มลายแผนที่ดาว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนประมาณ 25 จังหวัดทั่วประเทศ และจะขยายผลให้ครบ 77 จังหวัดภายในระยะเวลา 3 ปี 2559-2561 โดยพิจารณาการคัดเลือกโรงเรียน สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ มีความสนใจในการดำเนินโครงการกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน และมีบุคลากรครูที่ผ่านการอบรมด้านดาราศาสตร์ มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางหรือแกนนำในการพัฒนาเครือข่ายทางด้านดาราศาสตร์ได้ ซึ่ง สดร.จะรับหน้าที่ในการให้บริการดูแลการใช้งานของกล้อง การฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และการจัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ 
     ดร.ศรัญย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า คุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง แบบดอปโซเนียน (Dobsonian Telescope) นั้น เป็นกล้องที่ผลิตเองในประเทศไทยเหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี สามารถจัดกิจกรรมดูดาวนอกสถานที่ได้ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว กำลังขยายสูงสุด 75 เท่า สามารถมองเห็นเพื่อศึกษาหลุมดวงจันทร์ ศึกษาโครงงานดาราศาสตร์ สำรวจวัตถุท้องฟ้าต่างๆ ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวอังคาร ดาวศุกร์ รวมทั้งกาแล็คซี่ เนบิวลา กระจุกดาวเปิด กระจุกดาวทรงกลมสังเกตุการณ์ดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถใช้ร่วมกับแผนที่ดาว อุปกรณ์เสริมสำหรับถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ฉากรับภาพดวงอาทิตย์ 
 
       ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.narit.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 สำหรับการมอบกล้องโทรทัศน์และสื่อเรียนรู้ดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4-6 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี

Search

คลังภาพกิจกรรมหน้า 1 จาก 5


ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป