กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จผลการเยือนญี่ปุ่น พร้อมคว้า 2 ความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำ

ก.วิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จผลการเยือนญี่ปุ่น พร้อมคว้า 2 ความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำ

พิมพ์ PDF

 

        “พิเชฐ” ประกาศความสำเร็จผลการเยือนญี่ปุ่น คว้า 2 ความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำ ด้านการพัฒนากำลังคน วทน. และการวิจัยนาโนเทคโนโลยี  พร้อมเผย นักธุรกิจทั่วโลกทึ่ง นวัตกรรมตรวจวัดรสชาติอาหาร ที่นำเสนอในงาน Nanotech 2015 นักลงทุนแห่เจรจาธุรกิจอื้อ


      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึงผลสำเร็จจากการเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2558 ว่า การเดินทางครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เริ่มจากได้เข้าร่วมงาน Nanotech 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการถึงกว่า 50,000 คน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดแสดงนิทรรศการโดยการนำเสนอผลงานวิจัยที่ใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายโดดเด่นตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาประเทศ และแนวทางการปฏิรูปกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเสมอ 

  ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ศูนย์นาโนเทคได้นำผู้ประกอบการไทยจำนวน 13 ราย ไปร่วมนำเสนอผลงาน โดยตัวอย่างผลงานของประเทศไทยที่ได้รับความสนใจอย่างมาก อาทิ อีเซนส์ (E-SenSS) หรือ เครื่องวัดรสชาติอาหาร สามารถใช้ทดสอบและประเมินอาหารไทย โดยจำลองการรับรู้รสอร่อยของมนุษย์โดยใช้นาโนเซนเซอร์ สารดูดซับทอกซินที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ (Zeta Technology) ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนสำหรับการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องสำอางที่ผลิตจากไขอ้อย แผ่นบันทึกความสดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารหรือ Q-log (Quality Logger) ซึ่งสามารถบอกประวัติการเก็บรักษาสินค้าที่มีวันหมดอายุ ที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  สติกเกอร์ติดผลไม้ เพื่อระบุวันรับประทานได้  ทั้งนี้ในทุกผลงานที่นำเสนอผู้สนใจสอบถาม 128 ราย และเตรียมเจรจาต่อยอดธุรกิจจำนวน 28 ราย 
  ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ความสำเร็จอีกประการคือ สถาบันบัณฑิตพัฒนานโยบายแห่งชาติญี่ปุ่น (GRIPS) ตกลงที่จะร่วมมือกับประเทศไทย สนับสนุนทุนทางด้านพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จำนวน 2 ทุน ผู้เข้ารับการอบรมกับสถาบันฯ จะต้องเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงด้านวิเคราะห์นโยบาย วทน. ใช้โจทย์ปัญหาจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือระหว่าง National Institute for Materials Science (NIMS) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ชั้นสูงระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น กับ สวทช. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนบุคลากรโดยเฉพาะด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี  
  นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมและหารือกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ที่เมืองนาโกยา ซึ่งมีความร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยศึกษาวิธีการที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ โดยในระหว่างการเยือนครั้งนี้ นายกเทศมนตรีได้ให้การต้อนรับและบรรยายความก้าวหน้า รวมทั้งการพัฒนาของ Toyota City ซึ่งเดิมเป็นเมืองเกษตรกรรม แต่ต่อมาได้พัฒนาเป็นนิคมเมืองอุตสาหกรรม เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้า และได้รับการคัดเลือกจากประเทศญี่ปุ่นให้เป็นเมืองต้นแบบ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร (Ecoful Town) 
 
เขียนข่าวโดย : ทีมโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

 

 

ุถ่ายภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป