กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ นำคณะผู้แทนไทย เยี่ยมชม

รมว.วิทย์ฯ นำคณะผู้แทนไทย เยี่ยมชม

พิมพ์ PDF

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

             ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้แทนไทย เยี่ยมชมบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยศึกษาวิธีการที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เช่น การวิจัยการทำงานร่วมกัน, การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนบุคลากร และหาแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประดิษฐ์คิดค้นและประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศต่อไป

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นางสาวแพรประพันธ์  นัยยุติ  ทีมโฆษก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป