กระทรวงวิทย์ฯ มอบกระเช้าปีใหม่แด่สื่อมวลชน พร้อมหารือการนำเสนอผลงานของรัฐบาล

พิมพ์

 

    วันนี้ 29 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมสื่อมวลชนพร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าให้แก่ คุณภัทชา  ณิลังโส บรรณาธิการข่าวสายสังคม สถานีโทรทัศน์ TNN 24  คุณอรนุชา หุตะสิงห์  บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  คุณพรเทพ แซ่เฮง  บรรณาธิการข่าวโพสต์ทูเดย์  และคุณสหภพ โสตทิพย์  ผจก.ฝ่ายข่าวสังคม สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท

     ดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้ความสำคัญและกำลังดำเนินการเร่งผลักดันในเรื่องการสร้างกำลังคน สร้างนักวิจัย สนับสนุนงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัยเชิงสังคม งานวิจัยเพื่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างความตระหนักด้าน วทน. และการผลักดันนวัตกรรมที่ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าจากการนำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้เป็นต้นทุนสำคัญที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการเกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความเจริญก้าวหน้าทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ด้านงานวิจัย และเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบาย 5 ข้อที่รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนอยู่ประกอบไปด้วย 1. ประเทศไทยต้องมีการสร้างความรู้และงานวิจัยให้แก่ภาคการผลิต โดยรัฐบาลเดินหน้าด้านงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 2. การขับเคลื่อนกำลังคน ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุนสังคมที่สำคัญที่สุด และมีบทบาทเป็นทั้งผู้สร้างการพัฒนาและผู้ได้รับผลจากการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3. การยกระดับการลดภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา 4. การสนับสนุนโครงการ Mega Project ที่ใช้งบประมาณเพื่อเดินหน้าด้าน วทน. ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสู่อนาคต 5. โครงสร้างพื้นฐานด้าน วทน. โดยการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือรัฐบาลลงทุนโดยให้เอกชนเข้ามาใช้ประโยชน์หรือใช้บริการ

      ทั้งนี้ สื่อมวลชนทุกสายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ผลงานวิจัยที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์ เป็นต้น และยินดีที่จะจัดเวลาให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

เนื้อข่าวและภาพข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand

 

Tags มอบกระเช้าสื่อ - เยี่ยมสื่อ - 29 ม.ค.58
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง