กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน โครงการถนนสายวิทย์ฯ 58 ถูกนำเสนอในที่ประชุม ครม. ล่าสุด

โครงการถนนสายวิทย์ฯ 58 ถูกนำเสนอในที่ประชุม ครม. ล่าสุด

พิมพ์ PDF

 

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน นั้น

ในการนี้ โครงการถนนสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ทั้งนี้การรายงานผลดังกล่าวเป็นการดำเนินการวาระตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 มาตรา 11 และเป็นการรายงานผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการคืนความสุขให้แก่ประชาชนของส่วนราชการซึ่งต้องดำเนินการให้ทันกับการดำเนินงานในปัจจุบัน

ข่าวโดย : นางเทียรทอง ใจสำราญ
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป