กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ เยี่ยมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

รมว.วิทย์ เยี่ยมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

พิมพ์ PDF          ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" โดยมีนายวิเชียร ไชยบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบสื่อการเรียนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้กับทางโรงเรียนด้วย

 


          ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า สิ่งที่โรงเรียนกำลังทำอยู่ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญ ปัจจุบันเรามีหลายสิ่งที่ต้องแก้ไข การศึกษาคงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด พวกเราหลายคนในที่นี้ก็อยู่ในวงการศึกษา แต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือระบบการศึกษาตั้งแต่ชั้นเล็กๆ ขึ้นมายังอยู่ในมิติเก่าๆ เป็นส่วนใหญ่ หลายสิ่งที่ผู้อำนวยการพูดมาคือการนำเอาปัญหาของระบบการศึกษากลางมาหานวัตกรรมแก้ แม้กระทั่งเรื่องจิตศึกษา คือการให้การศึกษาเชิงลึกในจิตใจของเด็กเพื่อที่จะนำเอาข้างในออกมาใช้ในชีวิต หรือใช้ในสังคม หลายปีที่ผ่านมาผมสังเกตสิ่งที่เราขาดมากๆ คือการสร้างคนให้เกิดความมั่นใจในตนเองสูงในทางที่ถูก  ตัวอย่างของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จะทำให้เราคิดว่าในรอบ 10 ปีนี้เราจะไปหาเศรษฐีใจบุญได้จากที่ไหน เพราะตรงนี้ไม่ได้พึ่งงบประมาณรัฐเลย สิ่งที่ท่านผู้อำนวยการและคณะครู ทำอยู่คงนานกว่าประเทศไทยจะมาถึงขั้นที่ท่านพยายามทำอยู่ แต่ถ้าไม่มีตัวอย่างแบบนี้ การที่จะทำให้เด็กคิดต่างคิดนอกกรอบ คิดในสิ่งที่ถูกต้อง ผมคิดว่าเป็นความถ้าทายของสังคมไทยในทศวรรษนี้เพื่อที่จะให้ประเทศไทยก้าวข้ามสิ่งกีดขวางใหญ่ๆ ซึ่งวันนี้เราก็เห็นว่ามันมีหลายเรื่องด้วยกัน ต้องฝากความหวังไว้ที่เด็กทั้งสิ้น ต้องขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ที่อุทิศตนให้กับการสร้างเด็ก
          ภายหลังการเยี่ยมชมโรงเรียน ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  ได้มอบสื่อการเรียนและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับโรงเรียนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้กับทางโรงเรียนด้วย

 


          โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ "โรงเรียนนอกกะลา" เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในสังกัดของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 50.2 ไร่ ในเขตอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเงินของมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา สร้างเสร็จและเปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 240 คน มีครู 30 คน ในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนโดยการจับฉลาก สิ่งที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วๆ ไป เป็นโรงเรียนที่ไม่มีการสอบ  เป็นโรงเรียนที่ไม่เสียงระฆัง  เป็นโรงเรียนที่ไม่มีดาวให้ผู้เรียน  เป็นโรงเรียนที่ไม่ต้องใช้แบบเรียน เป็นโรงเรียนที่ไม่มีครูอบรมหน้าเสาธง  เป็นโรงเรียนที่ได้ได้จัดลำดับความสามารถของผู้เรียน  เป็นโรงเรียนที่ครูสอนด้วยเสียงเบาที่สุด  เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องมาเรียนรู้ร่วมกับลูก เป็นโรงเรียนที่ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
          จิตศึกษา เป็นรูปแบบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาหรือโรงเรียนนอกกะลา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เพื่อให้เป็นแนวคิดและกระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านใน หรือ ความฉลาดด้านจิตวิญญาณ ปัญญาภายใน หรือ ความฉลาดด้านในหมายรวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ SQ และความฉลาดทางด้านอารมณ์ EQ ซึ่งได้แก่ การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) และผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย การอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน การมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อยู่อย่างพอดีและพอใจได้ง่าย การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุด หรือไปต่อกับ สิ่งที่กำลังเป็นอยู่ มีความสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ การมีสัมมาสมาธิ เพื่อกำกับความเพียรให้การเรียนรู้หรือการทำภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆ นอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่ การมีจิตใหญ่มีความรักความเมตตามหาศาล

 

 

 ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  / นางสาวพจนพร  แสงสว่าง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป