กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.

รมว.วิทย์ฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการวิจัยของ สวทช.

พิมพ์ PDF

 

 

        วันที่ 19 มกราคม 2558 ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  ผู้อำนวยการ สวทช. และผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ

 

 


         ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานของ สวทช. ภายใต้คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริเวณโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนา อาทิ โครงการปรับปรุงระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นการวิจัยพัฒนาชิ้นส่วนพลาสติกในระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าแรงดันระดับกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ระบบสกัดน้ำมันปาล์มแบบแยกเมล็ดในโดยไม่ใช้ไอน้ำ ขนาดกำลังการผลิต 5 ตันทะลายปาล์มต่อชั่วโมง  ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ENZease เอนไซม์ดูโอสำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแบบขั้นตอนเดียว   เซรามิกอุณหภูมิต่ำ  เทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดด้วย Solar Pump Inverter อินเวอเตอร์สำหรับระบบปั๊มน้ำทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มน้ำรูปแบบต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงใดๆ   รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สวิตช์รีลัคแตนซ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมอเตอร์ชนิดใหม่ ทำให้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีสมรรถนะสูง  ในราคาประหยัด เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดปัญหาทางด้านมลพิษทางอากาศ 

 

 


           จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ บริเวณโถงนิทรรศการ Tower C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ชมผลงาน สวทช. ภายใต้คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร และคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์ อาทิ การพัฒนายาต้านมาลาเรีย  การประยุกต์ใช้ศาสตร์เชิงรีโอโลยี ในการพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสของอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 
         ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานวิจัยพัฒนาของ สวทช. ในส่วนอื่นๆ ด้วย

 
 

 


 

 

ข่าวโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร

 

ภาพข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

 

วีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สวทช.จับมือสสส.และภาคีเครือข่าย หนุนเวที นวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม11 มิถุนายน 2559
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป