กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ไทย-ลาว ร่วมชมดาวน่านฟ้าอินทนนท์

รมว.วท. ไทย-ลาว ร่วมชมดาวน่านฟ้าอินทนนท์

พิมพ์ PDF

 


     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย เชิญ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป. ลาว และคณะ เยือนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ร่วมสัมผัสสุดยอดเทคโนโลยีของกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและดาวระยิบระยับเต็มน่านฟ้าอินทนนท์ พร้อมพบปะประชาชนในโอกาสที่ทางสถาบันฯ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ" ทั้งนี้ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำทีม ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สดร. ให้การต้อนรับ และก่อนเดินทางกลับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ดาวที่สวยที่สุดในจักรวาลคือ โลก อยากให้เราทุกคนช่วยกันรักษา”

 

 

     หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชนมพรรษา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นห้องปฏิบัติการหลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย หอดูดาวแห่งชาติระดับมาตรฐานโลกแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและวิชาการทาง ดาราศาสตร์ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งในและต่าง ประเทศ สามารถเชื่อมโยงกับหอดูดาวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับนานาประเทศในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์ จะเป็นส่วนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศสู่มาตรฐานสากล
 
     นอกจากนี้ “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ สนับสนุนการจัดการศึกษาและงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การฝึกอบรมดาราศาสตร์ที่งระดับชาติและนานาชาติ และที่สำคัญที่สุดคือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของชาติให้มีใจรักวิทยาศาสตร์ อันเป็นนโยบายหลักอีกประการหนึ่งของสถาบันฯ คือการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ของประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในอนาคต
 

     กิจกรรม “เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ” เป็นกิจกรรมที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสและเยี่ยมชมหอดูดาวฯ รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และการควบคุมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่ และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งร่วมถ่ายภาพความประทับใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตกับหอดูดาวแห่งชาติ ณ หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอกจากจะได้เข้าชมหอดูดาวแห่งชาติแล้ว ไฮไลท์เด็ดที่พลาดไม่ได้กับความอลังการของวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวพฤหัสบดี เนบิวลานายพราน M42 เนบิวลาเอสกิโมผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece) ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งชมห้องปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ซึ่งเป็นที่ที่นักวิจัยใช้ในการทำงาน และฟังบรรยายเรื่องการดูดาวเบื้องต้น

ข้อมูล : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ และ นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป