กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป.ลาว. เยือน อพวช.สานสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป.ลาว. เยือน อพวช.สานสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพไทย

พิมพ์ PDF

    15.00 น. คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ให้การต้อนรับ ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว และคณะ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงาน อพวช. ที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย 15 มกราคม 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จ. ปทุมธานี

 

     ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทย ซึ่งภายในมีองค์ความรู้นิทรรศการที่ทันสมัยหลากหลายมากมาย อาทิ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านไอที เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญมาก การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ก็น่าสนใจ สามารถสร้างความเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ สร้างจินตนาการให้เยาวชนและสังคม และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างเข้าใจง่าย จากการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
 
     ทั้งนี้ ภายหลังจากการมาเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยในครั้งนี้แล้ว คาดหวังว่า สปป.ลาว. จะสามารถส่งนักวิชาการ สปป.ลาว. เข้ามาศึกษาดูงานด้านศูนย์ข้อมูลวัสดุอ้างอิงตัวอย่างทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยจะนำองค์ความรู้และความหลากหลายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปรับใช้กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของลาว เพื่อเป็นการเน้นย้ำและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่สังคม ประชาชน และเยาวชนของประเทศลาว โดยคาดหวังว่าทั้ง 2 ประเทศจะร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาเสริมสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
 
   นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยและสปป.ลาว ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน วทน. แบบทวิภาคีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาด้าน วทน. ของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ครอบคลุมใน 14 สาขา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ทีทำให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ และสร้างการเรียนรู้ทางชีวภาพที่หลากหลาย โดยความร่วมมือกันครั้งนี้ สามารถช่วยผลักดันให้เกิดแผนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ สปป.ลาว. ได้ในอนาคต 
 
     นอกจากนี้ คณะผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว และ คณะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ภายใน อพวช. อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ที่จัดแสดงนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้นพบ การทดลอง,  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ศูนย์วิจัย ศูนย์ข้อมูลวัสดุอ้างอิงตัวอย่างที่หลากหลายทางด้านชีวภาพของไทย นิทรรศการประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติวิทยา และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้การสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 
 
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป