กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะ รมว. วิทย์ฯ สปป.ลาว ลั่น!! อยากให้ลาวมีแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เหมือนไทย

คณะ รมว. วิทย์ฯ สปป.ลาว ลั่น!! อยากให้ลาวมีแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เหมือนไทย

พิมพ์ PDF

      

      ช่วงค่ำของวันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 20.30 น.  ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป.ลาว และคณะเดินทางมาเยี่ยมชม “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา” โดยมี รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ และ เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ

 


       ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่น่าสนใจ และเรื่องดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศลาว ซึ่งประเทศลาวไม่มีหอดูดาวและในการเยือนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาคครั้งนี้ นับเป็นการเยือนสถานที่ที่นับว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ที่ได้รับความรู้อย่างมากมาย โดยสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยระดับพื้นฐานและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งนี้วิทยาศาสตร์ของไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจมากมาย การมาเยือนหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาคครั้งนี้ ทำให้ประเทศลาวเกิดความต้องการในการสร้างหอดูดาว เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ในด้านดาราศาสตร์ และคาดหวังว่าประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างดีต่อไป

 


       รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ฯ กล่าวว่า หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาค เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่มีมาตรฐานและมีศักยภาพสูง สามารถให้การบริการวิชาการและระบบสารสนเทศทางดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการให้บริการทางดาราศาสตร์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น สนับสนุนการบริการด้านดาราศาสตร์แก่ชุมชน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศลาวในการเดินหน้าการถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศลาวต่อไป
       ภายหลังจากแนะนำหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ ภูมิภาคแล้ว ได้นำคณะ สปป.ลาว เยี่ยมชมอาคารฉายดาว นิทรรศการทางดาราศาสตร์ บริเวณโถงนิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบสุริยะ อุกกาบาต และกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ และเข้าห้องฉายดาวเพื่อชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์และการสาธิตการใช้งานท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล เมื่อชมภาพยนตร์ดาราศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ได้ออกจากอาคารฉายดาวไปยังอาคารดูดาว ผ่าน Planet Walk เพื่อดูแบบจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ภูมิทัศน์ภายนอกอาคารซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นวงโคจรของดาวเคราะห์ในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 อาคารฉายดาวเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ จุดศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา และมีดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ รายล้อม พร้อมกับได้ชมการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กบริเวณระเบียงดาว

 เขียนข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

       
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป