กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

พิมพ์ PDF

 

โครงการ วมว. กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากทั่วประเทศ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2557 นั้น บัดนี้ผลการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกดังรายละเอียดดังนี้

โปรดอ่านรายละเอียด >>> การประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

  3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

  4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

  5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

  6. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

  7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  8. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

  9. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

  10. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

  11. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต

  12. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

  13. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

  14 . โรงเรียนป่าพะยอมวิทยาคม

  15. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

  16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สถาบันมาตรวิทยาฯ ประกาศศักดา โชว์ความเป็นเลิศด้านการวัดระดับนาโนบนเวทีโลก พร้อมเป็นแนวหน้าด้านการวัดแห่งเอเชียแปซิฟิก
» ดร.พิเชฐ นำทีมผู้บริหารร่วมหารือคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการ วมว.
» รอง ปกท.วท.อัจฉราเป็นประธานมอบประกาศเชิดชูเกียรติผู้ผลิตและผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
» พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และการเปิดตัวศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility
» สวทช. กระทรวงวิทย์ ประกาศผลสำเร็จ 10 ข่าวดัง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีประกาศกิตติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2556
» ก.วิทย์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำปี 2557 ในโครงการ วมว. ระยะที่2
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป