กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คณะรัฐมนตรีวิทย์ฯ สปป.ลาว เตรียมเยือนไทยตามคำเชิญ พิเชฐฯ

คณะรัฐมนตรีวิทย์ฯ สปป.ลาว เตรียมเยือนไทยตามคำเชิญ พิเชฐฯ

พิมพ์ PDF

 
         จากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รวมกรอบความตกลง 14 สาขา  โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการหารือกลุ่มย่อยอยู่ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การหารือว่าด้วยความร่วมมือที่มีอยู่แล้วและแผนการดำเนินงานในอนาคต/ความร่วมมือใหม่/และการดำเนินการกิจกรรมภายใต้กรอบความตกลง 14 สาขา พร้อมทั้งได้เชิญฝ่าย สปป.ลาว เยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2558 ด้วยนั้น
ผลสืบเนื่องจากการลงนามดังกล่าว ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ สปป.ลาวพร้อมคณะ กำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยตามคำเชิญของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือต่อเนื่องและศึกษาดูงานด้าน วทน. ในวันที่ 14-18 มกราคม 2558 โดยมีภารกิจสำคัญ ดังนี้ 
วันที่ 14 มกราคม 2558 ศึกษาดูงาน Science Park สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเดินทางไปดูงาน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
วันที่ 15 มกราคม 2558 กำหนดศึกษาดูงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) จ.นครราชสีมา และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ คลองห้า จ.ปทุมธานี
วันที่ 16 มกราคม 2558 ประชุมหารือความร่วมมือด้าน วทน.ไทย-ลาว ณ ห้องจามจุรี Ballroom A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
วันที่ 17 มกราคม 2558 เดินทางไป จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พร้อมกิจกรรม TNO’s Open House 
วันที่ 18 มกราคม 2558 ศึกษาดูงานสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
การเดินทางมาเยือนไทยของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่ง สปป.ลาว ในครั้งนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย ได้เตรียมการต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะได้มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมืออย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อไป

ข่าวโดย:เทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้าประชาสัมพันธ์ สป.วท.
เผยแพร่โดย: นายรัฐพล  หงสไกร
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป