กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชน

พิมพ์ PDF


      ดร.วรวรงค์  รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เยี่ยมสื่อมวลชน พร้อมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอบคุณสื่อมวลชนที่ได้ให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยสถานีวิทยุกองทัพบก ได้เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และพร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
     ดร.วรวรงค์ฯ และคณะ ได้เยี่ยมสื่อมวลชน โดยที่แรกได้ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์มติชน ในโอกาสที่วันที่ 9 มกราคมปีนี้ เป็นวันที่หนังสือพิมพ์มติชนก้าวเข้าสู่ปีที่ 38  และขอบคุณที่ได้กรุณาเผยแพร่ข่าวสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยดีเสมอมา  จากนั้นได้ไปเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ขอบคุณแด่สื่อมวลชนในเครือมติชน ได้แก่ ประชาชาติธุรกิจ  และหนังสือพิมพ์ข่าวสด


     ในวันเดียวกัน ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อขอบคุณแด่คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก  โดยมี พ.อ.เกษม ทองสิงห์  รองหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีฯ ให้การต้อนรับ  และได้หารืออย่างไม่เป็นทางการเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ซึ่งทางสถานีฯ ได้ให้ความกรุณาต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการเผยแพร่ข่าวสารในรายการต่างๆ เป็นอย่างดี  โดย พ.อ.เกษม ทองสิงห์ กล่าวว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก ยินดีให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน และยินดีที่จะจัดเวลาให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เผยแพร่ข่าวสารเพิ่มในรายการต่างๆ ของทางสถานีอีกด้วย

 

 

 

     ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบกระเช้าปีใหม่แด่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ASTV และสถานีโทรทัศน์เอเอสทีวี ซึ่งสื่อมวลชนที่ได้ไปเยี่ยมและมอบกระเช้าของขวัญเพื่อขอบคุณในครั้งนี้ ต่างเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาประเทศ อยากให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มาออกมาแถลงข่าวให้ประชาชนได้รับทราบมากๆ ด้วย
 

 


ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ  : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
    
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป