กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY

พิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ THAILAND HALAL ASSEMBLY

พิมพ์ PDF

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ "THAILAND HALAL ASSEMBLY" ที่มีเป้าหมายในการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน และสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพของฮาลาลไทย ให้ได้รับการยอมรับในตลาดมุสลิมและก้าวสู่การแข่งขันในระดับตลาดโลกที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ 

 

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ถือว่าได้ประสบความสำเร็จที่เป็นจุดเริ่มต้นจากการจัดสัมมนา และนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัทฑ์ที่มีฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักการของชาวมุสลิม และสามารถขยายกิจกรรมไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนในการส่งเสริม วทน. ไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยขยายผลไปสู่ตลาดโลก และทำให้ประเทศไทยในอนคตเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลกต่อไป

 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ภาพข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
» นายกฯ ประยุทธ์ เปิดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» การสัมมนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
» TCELS เตรียมจัดประชุมวิชาการหวังผลักดันงานด้านชีววิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ที่จ.เชียงใหม่
» กลุ่มคลัสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่สัญจร ประชุม ดูงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป