กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกฯ ประยุทธ์ เปิดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ

นายกฯ ประยุทธ์ เปิดงาน THAILAND HALAL ASSEMBLY การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ

พิมพ์ PDF

          


     วันนี้ (29 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ "THAILAND HALAL ASSEMBLY"  เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลประเทศไทยที่เชื่อถือในตลาดโลก พร้อมเปิดตัวภาพลักษณ์ Thailand Diamond Halal สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ส่งออกและบริโภค ประกาศศักยภาพที่สุดแห่งฮาลาลไทย ทั้งนี้ภายในงาน มีบุคคลสำคัญมาร่วมงาน อาทิ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผู้แทนจากองค์การความร่วมมืออิสาม หรือโอไอซี เอกอัคราชทูต ทูตานุทูตชาติอิสลาม เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัวเวิลด์

         

      นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ภายใต้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นสองหน่วยงานที่จะสนับสนุนงานด้านวิชาการทั้งวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ อีกทั้งในปีนี้รัฐบาลยังอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการรับรองฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ

         ซึ่งรัฐบาลคาดว่าการจัดงาน "Thailand Halal Assembly" ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในเอเชีย จะสามารถแสดงถึงศักยภาพ และความเป็นเลิศของฮาลาลไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ พร้อมกับการก้าวขึ้นตำแหน่งผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลอันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้ ฐานเศรษฐกิจสำคัญของไทยส่วนใหญ่คือการส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งมีความสำคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ทั้งยังส่งผลให้การพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ไปด้วย เพราะเมื่อการค้าขายส่งออก มีความก้าวหน้า รายได้ที่จะเข้าสู่ประเทศก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ศักยภาพ และความเชื่อมั่นจากต่างประเทศที่มีความเชื่อถือและยอมรับสินค้าของประเทศไทย

    การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าทั้งสำหรับอุปโภคและบริโภค จึงจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียด ในส่วนของกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของอิสลาม โดยการนำเทคโนโลยีวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสมัยใหม่ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจแก่ชาวมุสลิมทุกคน ตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส หรือแม้กระทั่งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า รวมถึงภาคบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถของวงการอุตสาหกรรมไทย ให้ทัดเทียมและมีความสามารถในการแข่งขันทางการค้ากับตลาดโลกได้

        นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาล Thailand Halal Assembly 2014 เวทีนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพของฮาลาลไทย ให้ได้รับการยอมรับในตลาดมุสลิมและก้าวสู่การแข่งขันในระดับตลาดโลกที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลกต่อไป

 

        รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานการจัดงาน “Thailand Halal Assembly” กล่าวว่า ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand Halal Assembly” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2557 ณ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นการเปิดตัวสัญลักษณ์ “Thailand Diamond Halal อย่างเป็นทางการอีกด้วย เพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลแห่งประเทศไทย ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน ภายใต้หลักการศาสนารับรองและวิทยาศาสตร์รับรอง อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก โดยในแต่ละปีประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล กว่า 5,000  ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทุกประเทศที่ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลนั้น ไทยส่งเข้าสู่กลุ่มประเทศมุสลิมกว่า 57 ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และมุ่งหวังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศผู้นำในการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ประเทศไทยจึงได้เร่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมทั้งสร้างสัญญะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวมุสลิมได้จากทั่วโลก ภายใต้แบรนด์ “Thailand Diamond Halal” หรือ “ฮาลาลระดับเพชรจากประเทศ” ทั้งนี้เนื่องจากชาวต่างชาติต่างเรียกตราสัญลักษณณ์ฮาลาลประเทศไทยกันมานานว่า Diamond Halal  อันเนื่องจากตราฮาลาลของประเทศไทยมีรูปลักษณ์เป็นเพชร (Diamond) รวมถึงการเปิดตัว เว็บไซด์ www.iamhalal .com เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand Digitai Economy

        ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายว่าตลอด 3 วันจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน อีกทั้งยังมุ่งหวังในการจัดงานจัดงานครั้งนี้จะสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเรื่องฮาลาลประเทศไทยต่อประชาคมโลกให้รับทราบและสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและมาตรฐานสินค้าฮาลาลของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์พัฒนาการทางเทคโนโลยี งานวิจัย และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของประเทศไทยให้ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานได้รับทราบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายการเติบโตการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลในปี 2558ได้ถึง 15 – 20 % เลยที่เดียว


        โดยภายในการประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ “Thailand Halal Assembly” ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ งานจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาลทั้งอุปโภคและบริโภค ทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 200 บูท ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย, พิธีลงนาม MRA ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และองค์กรรับรองฮาลาลนานาชาติกว่า 47 ประเทศ, การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยไปสู่ตลาดโลก ภายใต้หัวข้อ “Importance of  Halal Branding for Export Enhancement”, การประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยมาตรฐานฮาลาล จาหน่วยงานตรวจรับรองฮาลาลทั่วโลกจำนวนกว่า 75 หน่วยงาน,การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 7, การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรอิสลาม เพื่อบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล” รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากมุสลิมทั่วประเทศ อาทิ การแสดงขับร้อง อัน-นาชีด, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ระบำ 4 ภาค,และการแสดงไวโอลิน โดยคณะศิลปินแห่งชาติ พร้อมไฮไลท์พิเศษพิเศษจัดแสดงครั้งแรกในเมืองไทย กับการแสดงนิทรรศการความมหัศจรรย์ของ “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกอิสลาม” รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย

 

 

เขียนข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวและวีดิโอ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป