กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดกิจกรรมในหัวข้อ เจริญสติ ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดกิจกรรมในหัวข้อ เจริญสติ ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ

พิมพ์ PDF

 

       เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2557 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกป่าและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เจริญสติ ด้วยการเรียนรู้ธรรมะกับธรรมชาติ”  ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  จัดขึ้นโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.วท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ จำนวน 65 คน โดย นายทักษิณ อาชวาคม ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช และสถานปฏิบัติธรรมวัดเขาแผงมา อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพื่อให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์  รวมถึงเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ และเพื่อสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
นายทักษิณ กล่าวว่า สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชหรือแหล่งสงวนชีวมณฑลสะแกราชได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2510 โดยมีภารกิจการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา จนถึงขณะนี้มีผลงานวิจัยในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า 200 เรื่องขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2519 สถานีฯ สะแกราชได้รับการรับรองจาก UNESCO ภายใต้โครงการ MAB (Man and Biosphere Program) ให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลแห่งหนึ่งของโลกซึ่งเป็นแห่งแรก ของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 7 แห่งของเอเซียในขณะนั้น ขณะนี้แหล่งสงวนชีวมณฑลมีจำนวน  529  แห่งใน  105  ประเทศ  (ข้อมูล 23 พฤศจิกายน  ปี  2550)
 
 
     จากความสำคัญของพื้นที่และมีผลงานวิจัยจำนวนมากซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่ ทำให้การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลของผลงานวิจัยและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของแหล่ง สงวนชีวมณฑลสะแกราช เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ต่างๆ  ดังกล่าว ถ่ายทอดสู่สังคม ทั้ง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการ วิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างแหล่งสงวน ชีวมณฑลแห่งอื่นๆ ทั่วโลก
 
 
      สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ปกคลุมด้วยป่าไม้สำคัญ 2 ชนิด ได้แก่   ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่สำคัญของป่าดิบแล้งชนิดนี้  ประกอบด้วย ตะเคียนหิน  ตะเคียนทอง  กระเบากลัก  เป็นต้น  ส่วนป่าเต็งรัง ประกอบด้วย เต็ง  รัง  พะยอม เป็นต้น  ป่าทั้งสองชนิดครอบคลุมเนื้อที่ประมาณร้อยละ  70  ของพื้นที่ สถานีฯ สะแกราช นอกนั้นเป็นป่าชนิดอื่น เช่น ป่าไผ่ ป่าปลูกทุ่งหญ้า  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ได้รับรางวัลกินนรี ประจำปี 2549 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยาป่าเขตร้อน (ป่าดงดิบแล้ง/ป่าเต็งรัง) ที่สมบูรณ์แบบ และยังเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติแก่ผู้สนใจและเยาวชน  เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจ นับเป็นกำไรจากธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่ง ที่มีคุณค่าประโยชน์มหาศาล  เนื่องจากเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์นานาชนิด อาทิ เก้ง หมูป่า ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า ไก่ฟ้าหลังเขียว  พระยากระรอกสีดำ กวางป่า เป็นต้น  นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผักพื้นบ้านนานาพันธุ์  อาทิ  ผักกูด  ผักหวาน  กระถิน และเห็ดนานาชนิด โดยเฉพาะเห็ดโคน และยังเป็นแหล่งของ “ลูกดิ่งหรือสะตออีสาน” พืชยอดฮิตของผู้นิยมรับประทานผักอีกด้วย  รวมทั้งเป็นศูนย์การประชุมและสัมมนาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างสมบูรณ์แบบ 
 
 
    สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าโครงการได้สัมผัสและเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเดินทัศนศึกษา นอกจากนี้ เเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันทำบุญถวายเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ และฟังพระธรรมเทศนาเจริญสติ ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชศรีมา
 

 

 
เขียนข่่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต รุ่นที่ 1/2559
» ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก.วิทย์ จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "ระวัง!!!...ผลประโยชน์ทับซ้อน
» ศปท.วท. จัดศึกษาดูงานพื้นที่เขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
» กระทรวงวิทย์ จัดอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความรู้การบริหารงานพัสดุ
» ศปท.จัดกิจกรรมโครงการ ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต
» ศปท.วท.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป