สดร. จับมือ สสวท. เปิดเวทีนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ทั่วประเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พิมพ์

 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนระดับชาติครั้งแรกในไทย 20-21 ธันวาคม 2557 ที่เชียงใหม่ ระดมเยาวชนทั่วประเทศนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์กว่า 30 เรื่อง ดันเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน หวังต่อยอดสร้างยุววิจัยรุ่นใหม่ ตามแผนพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของประเทศ  

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประธานเปิดงานกล่าวว่า ดาราศาสตร์บรรจุอยู่ในสาระการเรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 2551 วิชาดาราศาสตร์จึงถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอน ขณะนี้ยังขาดแคลนครูที่มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง สดร. ในฐานะเป็นหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับ สสวท. จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ดาราศาสตร์ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้แก่ครูผู้สอน นำไปพัฒนาสื่อการสอน วิธีการสอน และกิจกรรมการสอนดาราศาสตร์ นำไปสู่การสร้างสรรค์โครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียนได้ การประชุมครั้งนี้ ผลงานที่มานำเสนอภายในงานส่วนหนึ่งมาจากงานวิจัยของครูและนักเรียนในโครงการฯ และเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับประเทศเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงานดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจทำโครงงานดาราศาสตร์ กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และสร้างเครือข่ายการทำโครงงานดาราศาสตร์ในโรงเรียน  ส่งผลให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้านดาราศาสตร์ของไทยในอนาคตต่อไป

 


 

การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีเยาวชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจส่งโครงงานดาราศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอกว่า 30 เรื่อง ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรวมแล้วกว่าสองร้อยคน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์ โชว์อุกกาบาตของจริงจากอาร์เจนตินา และจัดแสดงกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่าง ๆ  พร้อมจัดบรรยายพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง แสงแรกแห่งเอกภพ : Cosmic Microwave Background” โดยคุณมติพล ตั้งมติธรรม ผู้เชี่ยวชาญทางดาราศาสตร์ ในโอกาสนี้ สดร. ได้นำผู้ร่วมประชุมเดินทางไปเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา หอดูดาวแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พร้อมสัมผัสการทำงานของกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210, 081-8854353 โทรสาร 053-225524

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

www.narit.or.th; www.facebook.com/NARITpage

twitter: @N_Earth

Tags ประชุมวิชาการ - โลก - ดาราศาสตร์ - อวกาศ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กิจกรรมท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour Thailand) 18 มิถุนายน 2559
» ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดในรอบ 11 ปี 21 พฤษภาคม 2559
» การเกิดฤดูกาลอันเนื่องมาจากมุมเอียงของแกนโลก
» การเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์บนระนาบสุริยะวิถี
» มาตรวิทยาในระบบคุณภาพ และวัฒนธรรมคุณภาพ บนเวที วันรับรองระบบงานโลก
» การประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี 2559 (NAC 2016) 2 เมษายน 2559
» สดร.โชว์ความก้าวหน้าดาราศาสตร์ไทย วันวสันตวิษุวัต 19 มีนาคม 2559