หารือข้อราชการ

พิมพ์

     (18 ธันวาคม 2557) หลังจบการแถลงข่าว “มอบของขวัญคนไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโอกาสต้อนรับ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และใช้เวลาช่วงสั้นๆหารือข้อราชการร่วมกัน ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

Tags หารือข้อราชการ