รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ มอบโมเดลตาชั่ง ลดเหลื่อมล้ำฯ

พิมพ์

           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ในการที่ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมแถลงข่าว “วท.มอบของขวัญปีใหม่คนไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ได้มอบแท่นโมเดลตาชั่งให้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งสัญญาณลดเหลื่อมล้ำค้ำจุนกันสร้างสรรค์รากหญ้า ถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินงานวางรากฐานด้านสังคมที่ รองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นผู้กำกับดูแล

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 

Tags รองนายกรัฐมนตรี ยงยุทธ มอบโมเดลตาชั่ง ลดเหลื่อมล้ำฯ