กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกเปิดโครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน

นายกเปิดโครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน

พิมพ์ PDF

     วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจําลอง กรุงเทพฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกันบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนและบุคลากรไทย ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

 

        พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินชมกิจกรรมโครงการ คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ นิทรรศการภายในอาคารคือ นิทรรศการดาราศาสตร์บันดาลใจ จัดแสดงภายในอาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดแสดงเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

                 ไฮไลน์ที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้ ได้แก่

                       1.) พระอัจฉริยภาพของกษัตริย์ไทยกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

                       2.) โลกและเอกภพในมุมมองดาราศาสตร์ เยาวชนผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับสภาวะไร้น้ำหนัก ในช่วงเวลาอันสัั้น ผ่านเครื่องเล่น Free Fall

                     3.) นิทรรศการการบิน (วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการบิน) ที่จะต่อยอดแรงบันดาลใจความใฝ่ฝันของเยาวชนไทยในการเป็นนักบิน

                        4.) Science Idol เส้นทางสู่นักวิทย์

                        5.) ห้องฉายภาพยนตร์ขนาด 200 ที่นั่ง

              ส่วนนิทรรศการภายนอก คือกิจกรรมสนุกวิทย์ สนุกคิด จัดแสดง Out Door ด้านหน้าอาคาร 2 จะจัดแสดง 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-26 ธันวาคม 2557 โดยไม่เสียค่าใชจ่ายในการเข้าชม

 

 

ข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร

ภาพข่าว : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร.02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป